Tìm kiếm

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

TÀI LIỆU LÀM ĐỒ ÁN, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, LUẬN VĂN THẠC SĨ

LV10-20456 Công tác phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty Bảo Việt Nam định 67 Trang
 LV10-20457 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu Hà Nội 84 Trang
 LV10-20458 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296 – Công ty xây dựng 319 - Bộ quốc phòng 65 Trang
 LV10-20459 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ Phần SIS Việt Nam 56 Trang
 LV10-20460 Hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nhựa Sơn Hà - Văn Hoà - Thường Tín - Hà Nội 102 Trang
 LV10-20461 Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Hoa 79 Trang
 LV10-20462 hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 88 Trang
 LV10-20463 hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành dịch vụ di động tại tổng công ty viễn thông quân đội viettel 76 Trang
 LV10-20464 kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn 117 Trang
 LV10-20465 hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Viện công nghệ - Bộ Công thương104 Trang
 LV10-20466 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhật mỹ 76 Trang
 LV10-20467 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng dịch vụ Ngô Quyền 100 Trang
 LV10-20468 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Phân phối FPT 102 Trang
 LV10-20469 Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hà Thành – Bộ quốc phòng 84 Trang
 LV10-20470 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH NISHU Việt Nam 94 Trang
 LV10-20471 Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu tại Công ty cổ phần thương mai công nghê vât tư khoa hoc ky thuât va công trinh TST 89 Trang
 LV10-20472 kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH bắc chương dương 102 Trang
 LV10-20473 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nam Sơn 79 Trang
 LV10-20474 Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST 105 Trang
 LV10-20475 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 22 (65 Trang)
 LV10-20476 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại An Bình 67 Trang
 LV10-20477 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Xí nghiệp Thương mại Hàng không Sân bay Nội Bài thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Nội Bài 89 Trang
 LV10-20478 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Linh 81 Trang
 LV10-20479 kế toán vốn bằng tiền, thanh toán công nợ của Xí nghiệp 19 - Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng 54 Trang
 LV10-20480 Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Xuân Bồng 54 Trang
 LV10-20481 Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện - Nhà máy 2 (72 Trang)_
 LV10-20482 Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty In báo Hà Nội Mới 62 Trang
 LV10-20483 Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 56 Trang
 LV10-20484 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 113 Trang
 LV10-20485 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín 65 Trang
 LV10-20486 HOàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện hà nội 76 Trang
 LV10-20487 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 78 Trang
 LV10-20488 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản 68 Trang
 LV10-20489 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kinh doanh thép và vật liệu xây dựng Tân Việt 79 Trang
 LV10-20490 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân á (mở) 127 Trang
 LV10-20491 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội 86 Trang
 LV10-20492 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Việt Hùng 68 Trang
 LV10-20493 Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hà Lân 66 Trang
 LV10-20494 Phương pháp kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Hoàng Gia 48 Trang
 LV10-20495 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây dựng điện và Dịch vụ Phát triển nông thôn 69 Trang
 LV10-20496 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tâm Việt 58 Trang
 LV10-20497 Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH Khải Hoàn 50 Trang
 LV10-20498 Tổ chức hạch toán TSCđ hữu hình tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây 64 Trang
 LV10-20499 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ốp lát Thái Bình 74 Trang
 LV10-20500 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Sông đà 10 (83 Trang)
 LV10-20501 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển - chi nhánh Nam Hà Nội 97 Trang
 LV10-20502 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 95 Trang
 LV10-20503 Hoạt động đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI). Thực trạng và giải pháp 95 Trang
 LV10-20504 Công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần xây dựng số 5-VINACONEX.05 (93 Trang)
 LV10-20505 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng 134 Trang
 LV10-20506 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất tã giấy vệ sinh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ 109 Trang
 LV10-20507 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng 134 Trang
 LV10-20508 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cầu Giấy 60 Trang
 LV10-20509 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA giai đoạn 2005-2015 ( 81 Trang )
 LV10-20510 đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2015. Thực trạng và giải pháp 110 Trang
 LV10-20511 giải pháp nhằm hoàn thiện đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông đà 75 Trang
 LV10-20512 hoàn thiện công tác quản lý rủi ro cho vay dự án xây dựng dân dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương thanh xuân 82 Trang
 LV10-20513 đầu tư phát triển các khu đô thị mới tại Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI giai đoạn 2005 – 2015 (90 Trang)_
 LV10-20514 Thẩm định dự án xây dựng nhà ở và văn phòng cho thuê tại ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Thăng Long. Thực trạng và giải pháp. (108 Trang)
 LV10-20515 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Hà Nội (106 Trang)
 LV10-20516 Thực trạng đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 – 2009 (120 Trang)
 LV10-20517 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (76 Trang)
 LV10-20518 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. Thực trạng và giải pháp (80 Trang)
 LV10-20519 Giải pháp thu hút và kiểm soát dòng vốn FPI vào Việt Nam (81 Trang)
 LV10-20520 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro dự án cho vay vốn ở chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (94 Trang)
 LV10-20521 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Thẩm định Tài chính Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (124 Trang)
 LV10-20522 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy (101 Trang)
 LV10-20523 Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần May Thanh Hóa (51 Trang)
 LV10-20524 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh đông đô (78 Trang)
 LV10-20525 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và Phát triển công nghệ Thái Nam (81 Trang)
 LV10-20526 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Du (77 Trang)
 LV10-20527 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán FPT (80 Trang)
 LV10-20528 tình hình thu hút đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam (72 Trang)
 LV10-20529 Nâng cao chất lương Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội (73 Trang)
 LV10-20530 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Việt Nam (65 Trang)
 LV10-20531 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh điện Biên Phủ (70 Trang)
 LV10-20532 Hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng (HUD-CIC) (80 Trang)
 LV10-20533 Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất thép tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - chi nhánh Hà Nội, thực trạng và giải pháp (85 Trang)
 LV10-20534 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Long Biên (86 Trang)
 LV10-20535 Công tác quản lý dự án đầu tư tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Thực trạng và giải pháp( 103 Trang)
 LV10-20536 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (78 Trang)
 LV10-20537 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (108 Trang)
 LV10-20538 Lợi thế và khó khăn trong thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp – Trường hợp của Việt Nam (89 Trang)
 LV10-20539 Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2005-2020 (93 Trang)
 LV10-20540 Môi trường đầu tư bất động sản ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 80 Trang
 LV10-20541 Quản lý rủi ro trong các dự án đầu tư khu đô thị tại công ty cổ phần Sông đà 2 (112 Trang)
 LV10-20542 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 96 Trang
 LV10-20543 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại phòng giao dịch trung tâm Giải pháp Bank đông đô 91 Trang
 LV10-20544 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên 70 Trang
 LV10-20545 Hoàn thiện công tác thẩm định những dự án đầu tư du lịch, khách sạn cao cấp tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam – PVFC 101 Trang
 LV10-20546 Một số giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán Châu á Thái Bình Dương 96 Trang
 LV10-20547 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Hà Tây 101 Trang
 LV10-20548 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 83 Trang
 LV10-20549 Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Văn Giang 79 Trang
 LV10-20550 giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư và quản lý vốn cho các dự án đầu tư phát triển của ngân hàng Viettinbank chi nhánh đống đa 81 Trang
 LV10-20551 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 107 Trang
 LV10-20552 Hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Toji Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 66 Trang
 LV10-20553 Hoàn thiện công tác đấu thầu tại chi cục đê điều phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa 74 Trang
 LV10-20554 Thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 83 Trang
 LV10-20555 Hoàn thiện công tác thẩm đinh tài chính dự án đầu tư tại ban đầu tư xây dựng, tổng công ty truyền tải điện 67 Trang
 LV10-20556 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 95 Trang
 LV10-20557 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trung Yên 64 Trang
 LV10-20558 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam – 2T (62 Trang)
 LV10-20559 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội. Thực trạng và giải pháp (89 Trang)
 LV10-20560 đánh giá rủi ro trong công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hai Bà Trưng 127 Trang
 LV10-20561 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 99 Trang
 LV10-20562 Thực trạng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vào đầu tư xây dựng đường ô tô tới trung tâm xã giai đoạn 2006-2009 (72 Trang)
 LV10-20563 hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty phần mềm và truyền thông VASC (76 Trang)
 LV10-20564 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 109 Trang
 LV10-20565 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long 82 Trang
 LV10-20566 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Thành Công –Ngân hàng Vietcombank 85 Trang
 LV10-20567 Hoàn thiện công tác thẩm ịnh tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển-Chi nhánh đông đô 59 Trang
 LV10-20568 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự án tại công ty cổ phần kinh tế đối ngoại ASEAN 88 Trang
 LV10-20569 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Khu vực đông Bắc á vào các Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp 86 Trang
 LV10-20570 đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015: thực trạng và giải pháp 50 Trang
 LV10-20571 Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel Global 66 Trang
 LV10-20572 đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 86 Trang
 LV10-20573 Công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty sông đà. Thực trạng và giải pháp 97 Trang
 LV10-20574 Công tác quản lý dự án tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, thực trạng và giải pháp 104 Trang
 LV10-20575 Thẩm định dự án đầu tư trung vài dài hạn tại ngân hàng Techcombank chi nhánh hải phòng - Thực trạng và Giải pháp 105 Trang
 LV10-20576 Hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc 127 Trang
 LV10-20577 Công tác tham dự thầu của Công ty cổ phần Toji Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 80 Trang
 LV10-20578 Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam 90 Trang
 LV10-20579 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 83 Trang
 LV10-20580 đầu tư phát triển của Tổng công ty Sông Hồng. Thực trạng và giải pháp 105 Trang
 LV10-20581 Quản lý rủi ro các dự án vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 99 Trang
 LV10-20582 Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC). Thực trạng và giải pháp 75 Trang
 LV10-20583 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ANZ 98 Trang
 LV10-20584 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
 LV10-20585 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Ngân hàng Công thương Hải Dương 95 Trang
 LV10-20586 Hiệu quả đầu tư phát triển tại Tổng công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí DMC 70 Trang
 LV10-20587 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng Ngoại Thương – chi nhánh Thăng Long 96 Trang
 LV10-20588 Thực trạng và giải pháp về công tác lập kế hoạch cuộc đời. Nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế Quốc dân 128 Trang
 LV10-20589 Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Xuân 76 Trang
 LV10-20590 Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam định 85 Trang
 LV10-20591 Giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng VINASHIN 97 Trang
 LV10-20592 một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 92 Trang
 LV10-20593 Hoàn thiện công tác KH tại công ty SMW, trực thuộc Tập đoàn Nhựa đông á 55 Trang
 LV10-20594 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An 74 Trang
 LV10-20595 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường 78 Trang
 LV10-20596 Chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng đạo đến năm 2015 (91 Trang)
 LV10-20597 Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 – 2020 của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agriseco 64 Trang
 LV10-20598 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26 (62 Trang)
 LV10-20599 định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 83 Trang
 LV10-20600 định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 89 Trang
 LV10-20601 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 79 Trang
 LV10-20602 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân Sách Nhà Nước trên địa bàn Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh 66 Trang
 LV10-20603 Giải quyết việc làm cho những người dân bị thu hồi đất xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình 90 Trang
 LV10-20604 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần LICOGI 12 (73 Trang)
 LV10-20605 Một số giải pháp tăng thu ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 -2015 (73 Trang)
 LV10-20606 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình (84 Trang)
 LV10-20607 giải pháp xử lý vay nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 (76 Trang)
 LV10-20608 Chiến lược phát triển hoạt động xây lắp của công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển kinh doanh IDB giai đoạn 2010- 2015 (69 Trang)
 LV10-20609 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình (91 Trang )
 LV10-20610 Giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (77 Trang)
 LV10-20611 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (6 Trang)
 LV10-20612 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với người nghèo ()87 Trang
 LV10-20613 Một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty cổ phần công nghệ thiết bị & đầu tư xây dựng Hà Nội (74 Trang)
 LV10-20614 Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu lao động của công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD sau khủng hoảng 2008 (103 Trang)
 LV10-20615 Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hà Nội (100 Trang)
 LV10-20616 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình (81 Trang)
 LV10-20617 Hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia trong khuôn khổ Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (63 Trang)
 LV10-20618 Phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản huyện Thanh Trì (59 Trang)
 LV10-20619 Giải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Hà Nội trong giai đoạn 2010-2015 (66 Trang)
 LV10-20620 Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí ô tô 3-2 (66 Trang)
 LV10-20621 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Lý Nhân - Hà Nam (60 Trang)
 LV10-20622 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty cổ phần May 10 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 – 2015 (89 Trang)
 LV10-20623 Một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng mô hình hợp tác Nhà nước – Tư nhân (PPP) trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam (61 Trang)
 LV10-20624 Mô hình hóa các nhân tố tác động tới khoảng cách giữa thành thị và nông thôn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế (97 Trang)
 LV10-20625 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hậu thời kỳ suy thoái (56 Trang)
 LV10-20626 một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần secpentin và phân bón thanh hoá (65 Trang)
 LV10-20627 xây dựng chất lượng kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 cho công ty cổ phần dịch vụ quốc tế HBA (78 Trang)
 LV10-20628 giải pháp tăng cường công tác theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phù yên - tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2015 (93 Trang)
 LV10-20629 Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội 77 Trang
 LV10-20630 Một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu tại công ty xây dựng Lũng Lô 69 Trang
 LV10-20631 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 67 Trang
 LV10-20632 Huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông đà 11-Thăng Long 73 Trang
 LV10-20633 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 63 Trang
 LV10-20634 đổi mới công tác giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 100 Trang
 LV10-20635 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi 88 Trang
 LV10-20636 Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 67 Trang
 LV10-20637 Một số giải pháp phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (81 Trang)
 LV10-20638 Nghiên cứu lạm phát và một số giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay 80 Trang
 LV10-20639 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 64 Trang
 LV10-20640 đánh giá thực hiện dự án: Duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội của công ty cổ phần Xanh 82 Trang
 LV10-20641 Phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Nông nghiệp theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam 69 Trang
 LV10-20642 Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp tại công ty cổ phần đạt Phương 88 Trang
 LV10-20643 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) 70 Trang
 LV10-20644 Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Thanh Trì- Hà Nội 79 Trang
 LV10-20645 Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 66 Trang
 LV10-20646 Một số giải pháp phát triển thị trường cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội 61 Trang
 LV10-20647 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng 84 Trang
 LV10-20648 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần LILAMA 10 (92 Trang)
 LV10-20649 Chiến lược phát triển ngành Hàng không Dân Dụng Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và triển vọng đến năm 2030 (57 Trang)
 LV10-20650 Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2011 – 2015 (88 Trang)
 LV10-20651 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp 88 Trang
 LV10-20652 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại nhà máy văn phòng phẩm đông Anh- Hà Nội giai đoạn 2010- 2011 (65 Trang)
 LV10-20653 Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn khu vực đồng bằng Sồng Hồng 52 Trang
 LV10-20654 Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách tại cấp thị xã – , tỉnh Bắc Ninh 98 Trang
 LV10-20655 Chiến lược phát triển Công ty TNHH điện tử Hoàng Trung giai đoạn 2010-2015 (57 Trang)
 LV10-20656 Hoàn thiện công tác kế hoạch kinh doanh của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội 68 Trang
 LV10-20657 Phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội 68 Trang
 LV10-20658 Hoàn thiện công tác kế hoạch vật tư tại xí nghiệp cơ khí Z179 (70 Trang)
 LV10-20659 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Tây 87 Trang
 LV10-20660 Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhằm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội huyện Thanh Trì 82 Trang
 LV10-20661 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắt 86 Trang
 LV10-20662 Phát triển thị trường xuất khẩu của Việt Nam sang Trung đông 81 Trang
 LV10-20663 Giải pháp tăng cường xuất khẩu gạo của Việt Nam 81 Trang
 LV10-20664 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Thành Công –Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank 77 Trang
 LV10-20665 Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động của quỹ tín dụng nhân dân TW 59 Trang
 LV10-20666 Giải pháp tăng cường huy động vốn công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông đà 64 Trang
 LV10-20667 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng CONSTREXIM (CONSTREXIM CIC) 79 Trang
 LV10-20668 Giải pháp nâng cao vai trò xã hội của tổ chức DKT quốc tế tại Việt Nam 53 Trang
 LV10-20669 định hướng và giải pháp chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 (84 Trang)
 LV10-20670 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị truờng Mỹ giai đoạn phục hồi kinh tế thế giới sau khủng hoảng
 LV10-20671 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch nhân sự tại công ty TNHH Hải đông 69 Trang
 LV10-20672 Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt 79 Trang
 LV10-20673 giải pháp phát triển mạng lưới khách hàng công ty cổ phần phát triển dịch vụ viễn thông ITC-JSC 51 Trang
 LV10-20674 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh trong công ty TNHH thép Nhật Quang 79v
 LV10-20675 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco
 LV10-20676 Hoàn thiện kế toán Nguyên Vật Liệu tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI
 LV10-20677 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư chế biến XNK – NSTP Thái Bình 68 Trang
 LV10-20678 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SEMEC 68 Trang
 LV10-20679 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đầu tư và Phát triển công nghệ Quang Minh 71 Trang
 LV10-20680 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 64 Trang
 LV10-20681 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thiết bị xây dựng và Thương mại đức Phát 59 Trang
 LV10-20682 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhà nước một thành viên giầy Thượng đình 74 Trang
 LV10-20683 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Hòa Phát 77 Trang
 LV10-20684 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần đầu tư An Phát 69 Trang
 LV10-20685 hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế thiên anh 68 Trang
 LV10-20686 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư - Xây lắp thương mại I 113 Trang
 LV10-20687 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thép VSC-POSCO 62 Trang
 LV10-20688 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI 79 Trang
 LV10-20689 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí điện thủy lợi 64 Trang
 LV10-20690 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH United Motor Vĩnh Phúc 95 Trang
 LV10-20691 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp 95 Trang
 LV10-20692 hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty điện lực thành phố Hà Nội 73 Trang
 LV10-20693 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình 59 Trang
 LV10-20694 kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH IPC 87 Trang
 LV10-20695 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Việt Nam (VINAPIPE) 77 Trang
 LV10-20696 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 1 (88 Trang)
 LV10-20697 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ học tập và Giải trí trực tuyến VDC-NET2E 74 Trang
 LV10-20698 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 (77 Trang)
 LV10-20699 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cố phần thương mại Gia Linh 55 Trang
 LV10-20700 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh 76 Trang
 LV10-20701 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I (79 Trang)
 LV10-20702 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Trung tâm văn hóa Tiền Phong thuộc công ty cổ phần Tiền Phong 67 Trang 55 Trang
 LV10-20703 Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư Archi 55 Trang
 LV10-20704 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 69 Trang
 LV10-20705 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép VSC – POSCO 70 Trang
 LV10-20706 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội 77 Trang
 LV10-20707 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An Sơn 69 Trang
 LV10-20708 Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty Cổ phần đầu tư tài chính VINA 86 Trang
 LV10-20709 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Long 66 Trang
 LV10-20710 Hoàn thiện kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy 62 Trang
 LV10-20711 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Cơ Khí Sơn La 73 Trang
 LV10-20712 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 67 Trang
 LV10-20713 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng Thái Hạ 84 Trang
 LV10-20714 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Hà Nội – Bắc Kinh 90 Trang
 LV10-20715 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội 69 Trang
 LV10-20716 hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua sắm công 65 Trang
 LV10-20717 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Hằng 60 Trang
 LV10-20718 Hoàn thiện Quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện yên mỹ năm 2010 và định hướng tới năm 2020 63 Trang
 LV10-20719 Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam 85 Trang
 LV10-20720 Tăng cường trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp ở Việt Nam 66 Trang
 LV10-20721 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam 65 Trang
 LV10-20722 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Bảo đảm An Toàn Hàng Hải 1 (57 Trang)
 LV10-20723 Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực củay Công t Cổ phần Falcon Sông Hồng 68 Trang
 LV10-20724 một số giải pháp nhằm tái cấu trúc công ty tnhh thái nam 77 Trang
 LV10-20725 Một số giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Llama 10 73 Trang
 LV10-20726 Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động của công ty phần mềm và truyền thông VASC 54 Trang
 LV10-20727 Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện 52 Trang
 LV10-20728 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH cơ khí HTMP trong thị trường khuôn mẫu Việt Nam 70 Trang
 LV10-20729 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần kim khí Hà Nội.Thực trạng và một số giải pháp 64 Trang
 LV10-20730 giải pháp phát triển kênh phân phối Quế sang EU của công ty Naforimex 68 Trang
 LV10-20731 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty lương thực Thanh Nghệ Tĩnh 67 Trang
 LV10-20732 Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ bảo vệ Việt á 58 Trang
 LV10-20733 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Khảo sát thiết kế xây dựng điện I 78 Trang
 LV10-20734 Tạo động lực cho đội ngũ nhân viên kinh doanh tại công ty cổ phần Nguyễn Vũ 100 Trang
 LV10-20735 Công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty Công nghệ Tinh Vân 76 Trang
 LV10-20736 Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở việt nam 76 Trang
 LV10-20737 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty liên doanh TOYOTA Giải Phóng 65 Trang
 LV10-20738 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc bộ phận hành chính văn phòng Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex 55 Trang
 LV10-20739 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội 73 Trang
 LV10-20740 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Trường An- Bộ Quốc Phòng 94 Trang
 LV10-20741 Cải tiến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 99 Trang
 LV10-20742 đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương TP Hà Nội 65 Trang
 LV10-20743 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần chứng khoán VNDirect 72 Trang
 LV10-20744 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam 92 Trang
 LV10-20745 Hoạt động đào tạo Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh Marketing 79 Trang
 LV10-20746 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tiền Phong Hải Phòng 82 Trang
 LV10-20747 Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 80 Trang
 LV10-20748 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Gas Petrolimex 79 Trang
 LV10-20749 Cải tiến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ vệ sinh công nghiệp tại công ty TNHH vệ sinh công nghiệp nhà sạch Việt Nam 75 Trang
 LV10-20750 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 62 Trang
 LV10-20751 Hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần đá vôi Hà Nam 68 Trang
 LV10-20752 giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần trường tiến 65 Trang
 LV10-20753 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Viễn thông Miền Bắc (FTN) 90 Trang
 LV10-20754 Giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân ở Công ty cổ phần đóng tàu Sông Ninh – TKV 60 Trang
 LV10-20755 Hoạt động tuyển dụng nhân sự cấp cao tại tập đoàn FPT 65 Trang
 LV10-20756 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH du lịch, dịch vụ và thương mại NTD 72 Trang
 LV10-20757 Hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại công ty Môi trường đô thị Hải Phòng 69 Trang
 LV10-20758 Tình hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 64 Trang
 LV10-20759 Phát triển hoạt động thu xếp vốn tại Tổng công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 74 Trang
 LV10-20760 Nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội
 LV10-20761 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quỹ Ngân sách huyện, quỹ Ngân sách xã ở kho bạc Nhà nước huyện Tuần Giáo 72 Trang
 LV10-20762 Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân 78 Trang
 LV10-20763 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Cầu Giấy 85 Trang
 LV10-20764 giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (64 Trang)
 LV10-20765 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ 95 Trang
 LV10-20766 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB chi nhánh Thanh Xuân 72 Trang
 LV10-20767 Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của công ty cho thuê tài chính ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 76 Trang
 LV10-20768 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương – chi nhánh Hà Nội 84 Trang
 LV10-20769 Nâng cao chất lượng cho vay đối với danh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Hai Bà Trưng 85 Trang
 LV10-20770 Mở rộng hoạt động cho vay sản phẩm nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần á Châu- Chi nhánh thăng Long 62 Trang
 LV10-20771 Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương 74 Trang
 LV10-20772 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Sở giao dịch I – Ngân hàng phát triển Việt Nam 64 Trang
 LV10-20773 Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với khối thành phần kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng- thành phố Hà Nội 62 Trang
 LV10-20774 nâng cao chiến lược tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh trần duy hưng 73 Trang
 LV10-20775 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 57 Trang
 LV10-20776 Quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 75 Trang
 LV10-20777 Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành 75 Trang
 LV10-20778 Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Bắc Hà Nội 85 Trang
 LV10-20779 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận đồ Sơn 64 Trang
 LV10-20780 Phân tích tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển hạ tầng Việt Nam 81 Trang
 LV10-20781 Tăng cường hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương chi nhánh Hoàng Mai 46 Trang
 LV10-20782 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Thanh Xuân 83 Trang
 LV10-20783 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội 65 Trang
 LV10-20784 Tăng cường quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hà Tây 71 Trang
 LV10-20785 Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Ninh Bình 68 Trang
 LV10-20786 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 57 Trang
 LV10-20787 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Việt Nam 76 Trang
 LV10-20788 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh tây Hà Nội 77 Trang
 LV10-20789 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đống đa 76 Trang
 LV10-20790 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng đại Tín- Chi nhánh Bà Triệu Hà Nội 108 Trang
 LV10-20791 nâng cao chiến lược cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank Hà Nội 76t Trang
 LV10-20792 đầu tư chiều sâu cho doanh nghiệp cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành ngân hàng 74 Trang
 LV10-20793 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - chi nhánh Hà Nội 60 Trang
 LV10-20794 Hoàn thiện chính sách thuế đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 70 Trang
 LV10-20795 Tăng cường quản lý rủi ro tại Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 79 Trang
 LV10-20796 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Bắc á 70 Trang
 LV10-20797 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long 98 Trang
 LV10-20798 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 79 Trang
 LV10-20799 Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lâm 69 Trang
 LV10-20800 Hoàn thiện công tác kế toán cho vay với tổ chức và cá nhân trong nước tại ngân hàng Công Thương (Vietinbank) - khu công nghệ Quang Minh 74 Trang
 LV10-20801 Phát triển hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội- chi nhánh Hà Nội 76 Trang
 LV10-20802 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Hoàn Kiếm 103 Trang
 LV10-20803 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư qua kho bạc Nhà nước Tỉnh điện Biên 67 Trang
 LV10-20804 Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ(L/C) hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I – BIDV 41 Trang
 LV10-20805 Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 75 Trang
 LV10-20806 Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội – MB, Chi nhánh Bắc Hải – TP.Hải Phòng 73 Trang
 LV10-20807 Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội 71 Trang
 LV10-20808 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty xi măng Tam điệp 81 Trang
 LV10-20809 giải pháp nâng cao chiến lược cho vay trung - dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 54 Trang
 LV10-20810 Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Trì 63 Trang
 LV10-20811 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 71 Trang
 LV10-20812 Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà nội 74 Trang
 LV10-20813 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Thành Nam 83 Trang
 LV10-20814 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ 68 Trang
 LV10-20815 Mở rộng huy động vốn tại chi nhánh BIDV 53 Quang Trung, Hà Nội 64 Trang
 LV10-20816 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đại Dương 72 Trang
 LV10-20817 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Viêt Nam chi nhanh Hai Ba Trưng 61 Trang
 LV10-20818 Nâng cao chất lượng tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba đình 77 Trang
 LV10-20819 Quản lý chặt chẽ kiểm định chất lượng: Con đường giảm thiểu sự cố công trình 55 Trang
 LV10-20820 Giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Kis của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hùng Phát 37 Trang
 LV10-20821 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần kĩ thuật đệ Nhất 50 Trang
 LV10-20822 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Thăng Long 42 Trang
 LV10-20823 Tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco 63 Trang
 LV10-20824 quá trình sản xuất và xuất khẩu theo phương thức FOB tại công ty cổ phần may thăng long 55 Trang
 LV10-20825 Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở công ty cổ phần thương mại và dịch vụ văn phòng phẩm Hoàng Thiên 58 Trang
 LV10-20826 mở rộng thị trường tiêu thụ dụng cụ cắt gọt của công ty cổ phần dụng cụ số 1 (56 Trang)
 LV10-20827 Phát triển hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần thương mại Yên Hạ 54 Trang
 LV10-20828 Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thương mại Việt Nhật 83 Trang
 LV10-20829 Hoàn thiện công tác đấu thầu của công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (71 Trang)
 LV10-20830 Hoàn thiện chính sách tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phân phối thương mại Việt Linh 60 Trang
 LV10-20831 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty In đường sắt 45 Trang
 LV10-20832 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Gang thép Gia Sàng 54 Trang
 LV10-20833 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu –Nước giải khát Hà Nội 68 Trang
 LV10-20834 Hoàn thiện cơ cấu vốn của công ty cổ phần đầu tư – phát triển Anh Kỳ 58 Trang
 LV10-20835 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương 80 Trang
 LV10-20836 Những đặc điểm về nhu cầu mặt hàng Snack trên thị trường Hà Nội và những yêu cầu đối với sản phẩm với việc thiết kế sản phẩm Snack của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô miền Bắc 45 Trang
 LV10-20837 Hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình 77 Trang
 LV10-20838 Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai dự án Fast Business của công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) 70 Trang
 LV10-20839 Tăng cường quản trị lực lượng bán hàng ở Công ty Cổ phần thực phẩm Kinh đô Miền Bắc 50 Trang
 LV10-20840 đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thạc cao của công ty cổ phần kĩ thuật ứng dụng quốc tế (IPECO) 46 Trang
 LV10-20841 Một số giải pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari 46 Trang
 LV10-20842 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS 71 Trang
 LV10-20843 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 (55 Trang)
 LV10-20844 Biện pháp hoàn thiện công tác trả lương lao động của Công ty Cầu 7 Thăng Long 58 Trang
 LV10-20845 Sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vạn Lợi 55 Trang
 LV10-20846 Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng ( GAET ) 52 Trang
 LV10-20847 Hoàn thiện hoạt động Chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Viettel Hà Nội I Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 94 Trang
 LV10-20848 Tạo động lực cho lao động ở Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Hoà phát 53 Trang
 LV10-20849 Tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà đông-Hanosimex 44 Trang
 LV10-20850 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần giầy Hà Nội 62 Trang
 LV10-20851 Tăng cường năng lực trong đấu thầu xây lắp của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam – LILAMA 54 Trang
 LV10-20852 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ dòng sản phẩm Fresh Cake của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô miền Bắc 70 Trang
  LV10-20456 Công tác phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty Bảo Việt Nam định 67 Trang
 LV10-20457 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu Hà Nội 84 Trang
 LV10-20458 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296 – Công ty xây dựng 319 - Bộ quốc phòng 65 Trang
 LV10-20459 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ Phần SIS Việt Nam 56 Trang
 LV10-20460 Hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nhựa Sơn Hà - Văn Hoà - Thường Tín - Hà Nội 102 Trang
 LV10-20461 Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Hoa 79 Trang
 LV10-20462 hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 88 Trang
 LV10-20463 hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành dịch vụ di động tại tổng công ty viễn thông quân đội viettel 76 Trang
 LV10-20464 kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn 117 Trang
 LV10-20465 hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Viện công nghệ - Bộ Công thương104 Trang
 LV10-20466 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhật mỹ 76 Trang
 LV10-20467 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng dịch vụ Ngô Quyền 100 Trang
 LV10-20468 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Phân phối FPT 102 Trang
 LV10-20469 Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hà Thành – Bộ quốc phòng 84 Trang
 LV10-20470 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH NISHU Việt Nam 94 Trang
 LV10-20471 Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu tại Công ty cổ phần thương mai công nghê vât tư khoa hoc ky thuât va công trinh TST 89 Trang
 LV10-20472 kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH bắc chương dương 102 Trang
 LV10-20473 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nam Sơn 79 Trang
 LV10-20474 Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST 105 Trang
 LV10-20475 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 22 (65 Trang)
 LV10-20476 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại An Bình 67 Trang
 LV10-20477 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Xí nghiệp Thương mại Hàng không Sân bay Nội Bài thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Nội Bài 89 Trang
 LV10-20478 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Linh 81 Trang
 LV10-20479 kế toán vốn bằng tiền, thanh toán công nợ của Xí nghiệp 19 - Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng 54 Trang
 LV10-20480 Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Xuân Bồng 54 Trang
 LV10-20481 Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện - Nhà máy 2 (72 Trang)_
 LV10-20482 Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty In báo Hà Nội Mới 62 Trang
 LV10-20483 Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 56 Trang
 LV10-20484 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 113 Trang
 LV10-20485 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín 65 Trang
 LV10-20486 HOàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện hà nội 76 Trang
 LV10-20487 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 78 Trang
 LV10-20488 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản 68 Trang
 LV10-20489 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kinh doanh thép và vật liệu xây dựng Tân Việt 79 Trang
 LV10-20490 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân á (mở) 127 Trang
 LV10-20491 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội 86 Trang
 LV10-20492 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Việt Hùng 68 Trang
 LV10-20493 Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hà Lân 66 Trang
 LV10-20494 Phương pháp kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Hoàng Gia 48 Trang
 LV10-20495 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây dựng điện và Dịch vụ Phát triển nông thôn 69 Trang
 LV10-20496 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tâm Việt 58 Trang
 LV10-20497 Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH Khải Hoàn 50 Trang
 LV10-20498 Tổ chức hạch toán TSCđ hữu hình tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây 64 Trang
 LV10-20499 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ốp lát Thái Bình 74 Trang
 LV10-20500 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Sông đà 10 (83 Trang)
 LV10-20501 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển - chi nhánh Nam Hà Nội 97 Trang
 LV10-20502 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 95 Trang
 LV10-20503 Hoạt động đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI). Thực trạng và giải pháp 95 Trang
 LV10-20504 Công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần xây dựng số 5-VINACONEX.05 (93 Trang)
 LV10-20505 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng 134 Trang
 LV10-20506 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất tã giấy vệ sinh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ 109 Trang
 LV10-20507 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng 134 Trang
 LV10-20508 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cầu Giấy 60 Trang
 LV10-20509 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA giai đoạn 2005-2015 ( 81 Trang )
 LV10-20510 đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2015. Thực trạng và giải pháp 110 Trang
 LV10-20511 giải pháp nhằm hoàn thiện đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông đà 75 Trang
 LV10-20512 hoàn thiện công tác quản lý rủi ro cho vay dự án xây dựng dân dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương thanh xuân 82 Trang
 LV10-20513 đầu tư phát triển các khu đô thị mới tại Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI giai đoạn 2005 – 2015 (90 Trang)_
 LV10-20514 Thẩm định dự án xây dựng nhà ở và văn phòng cho thuê tại ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Thăng Long. Thực trạng và giải pháp. (108 Trang)
 LV10-20515 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Hà Nội (106 Trang)
 LV10-20516 Thực trạng đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 – 2009 (120 Trang)
 LV10-20517 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (76 Trang)
 LV10-20518 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. Thực trạng và giải pháp (80 Trang)
 LV10-20519 Giải pháp thu hút và kiểm soát dòng vốn FPI vào Việt Nam (81 Trang)
 LV10-20520 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro dự án cho vay vốn ở chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (94 Trang)
 LV10-20521 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Thẩm định Tài chính Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (124 Trang)
 LV10-20522 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy (101 Trang)
 LV10-20523 Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần May Thanh Hóa (51 Trang)
 LV10-20524 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh đông đô (78 Trang)
 LV10-20525 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và Phát triển công nghệ Thái Nam (81 Trang)
 LV10-20526 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Du (77 Trang)
 LV10-20527 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán FPT (80 Trang)
 LV10-20528 tình hình thu hút đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam (72 Trang)
 LV10-20529 Nâng cao chất lương Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội (73 Trang)
 LV10-20530 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Việt Nam (65 Trang)
 LV10-20531 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh điện Biên Phủ (70 Trang)
 LV10-20532 Hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng (HUD-CIC) (80 Trang)
 LV10-20533 Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất thép tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - chi nhánh Hà Nội, thực trạng và giải pháp (85 Trang)
 LV10-20534 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Long Biên (86 Trang)
 LV10-20535 Công tác quản lý dự án đầu tư tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Thực trạng và giải pháp( 103 Trang)
 LV10-20536 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (78 Trang)
 LV10-20537 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (108 Trang)
 LV10-20538 Lợi thế và khó khăn trong thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp – Trường hợp của Việt Nam (89 Trang)
 LV10-20539 Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2005-2020 (93 Trang)
 LV10-20540 Môi trường đầu tư bất động sản ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 80 Trang
 LV10-20541 Quản lý rủi ro trong các dự án đầu tư khu đô thị tại công ty cổ phần Sông đà 2 (112 Trang)
 LV10-20542 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 96 Trang
 LV10-20543 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại phòng giao dịch trung tâm Giải pháp Bank đông đô 91 Trang
 LV10-20544 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên 70 Trang
 LV10-20545 Hoàn thiện công tác thẩm định những dự án đầu tư du lịch, khách sạn cao cấp tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam – PVFC 101 Trang
 LV10-20546 Một số giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán Châu á Thái Bình Dương 96 Trang
 LV10-20547 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Hà Tây 101 Trang
 LV10-20548 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 83 Trang
 LV10-20549 Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Văn Giang 79 Trang
 LV10-20550 giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư và quản lý vốn cho các dự án đầu tư phát triển của ngân hàng Viettinbank chi nhánh đống đa 81 Trang
 LV10-20551 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 107 Trang
 LV10-20552 Hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Toji Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 66 Trang
 LV10-20553 Hoàn thiện công tác đấu thầu tại chi cục đê điều phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa 74 Trang
 LV10-20554 Thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 83 Trang
 LV10-20555 Hoàn thiện công tác thẩm đinh tài chính dự án đầu tư tại ban đầu tư xây dựng, tổng công ty truyền tải điện 67 Trang
 LV10-20556 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 95 Trang
 LV10-20557 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trung Yên 64 Trang
 LV10-20558 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam – 2T (62 Trang)
 LV10-20559 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội. Thực trạng và giải pháp (89 Trang)
 LV10-20560 đánh giá rủi ro trong công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hai Bà Trưng 127 Trang
 LV10-20561 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 99 Trang
 LV10-20562 Thực trạng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vào đầu tư xây dựng đường ô tô tới trung tâm xã giai đoạn 2006-2009 (72 Trang)
 LV10-20563 hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty phần mềm và truyền thông VASC (76 Trang)
 LV10-20564 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 109 Trang
 LV10-20565 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long 82 Trang
 LV10-20566 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Thành Công –Ngân hàng Vietcombank 85 Trang
 LV10-20567 Hoàn thiện công tác thẩm ịnh tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển-Chi nhánh đông đô 59 Trang
 LV10-20568 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự án tại công ty cổ phần kinh tế đối ngoại ASEAN 88 Trang
 LV10-20569 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Khu vực đông Bắc á vào các Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp 86 Trang
 LV10-20570 đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015: thực trạng và giải pháp 50 Trang
 LV10-20571 Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel Global 66 Trang
 LV10-20572 đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 86 Trang
 LV10-20573 Công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty sông đà. Thực trạng và giải pháp 97 Trang
 LV10-20574 Công tác quản lý dự án tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, thực trạng và giải pháp 104 Trang
 LV10-20575 Thẩm định dự án đầu tư trung vài dài hạn tại ngân hàng Techcombank chi nhánh hải phòng - Thực trạng và Giải pháp 105 Trang
 LV10-20576 Hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc 127 Trang
 LV10-20577 Công tác tham dự thầu của Công ty cổ phần Toji Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 80 Trang
 LV10-20578 Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam 90 Trang
 LV10-20579 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 83 Trang
 LV10-20580 đầu tư phát triển của Tổng công ty Sông Hồng. Thực trạng và giải pháp 105 Trang
 LV10-20581 Quản lý rủi ro các dự án vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 99 Trang
 LV10-20582 Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC). Thực trạng và giải pháp 75 Trang
 LV10-20583 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ANZ 98 Trang
 LV10-20584 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
 LV10-20585 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Ngân hàng Công thương Hải Dương 95 Trang
 LV10-20586 Hiệu quả đầu tư phát triển tại Tổng công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí DMC 70 Trang
 LV10-20587 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng Ngoại Thương – chi nhánh Thăng Long 96 Trang
 LV10-20588 Thực trạng và giải pháp về công tác lập kế hoạch cuộc đời. Nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế Quốc dân 128 Trang
 LV10-20589 Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Xuân 76 Trang
 LV10-20590 Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam định 85 Trang
 LV10-20591 Giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng VINASHIN 97 Trang
 LV10-20592 một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 92 Trang
 LV10-20593 Hoàn thiện công tác KH tại công ty SMW, trực thuộc Tập đoàn Nhựa đông á 55 Trang
 LV10-20594 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An 74 Trang
 LV10-20595 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường 78 Trang
 LV10-20596 Chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng đạo đến năm 2015 (91 Trang)
 LV10-20597 Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 – 2020 của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agriseco 64 Trang
 LV10-20598 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26 (62 Trang)
 LV10-20599 định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 83 Trang
 LV10-20600 định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 89 Trang
 LV10-20601 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 79 Trang
 LV10-20602 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân Sách Nhà Nước trên địa bàn Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh 66 Trang
 LV10-20603 Giải quyết việc làm cho những người dân bị thu hồi đất xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình 90 Trang
 LV10-20604 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần LICOGI 12 (73 Trang)
 LV10-20605 Một số giải pháp tăng thu ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 -2015 (73 Trang)
 LV10-20606 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình (84 Trang)
 LV10-20607 giải pháp xử lý vay nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 (76 Trang)
 LV10-20608 Chiến lược phát triển hoạt động xây lắp của công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển kinh doanh IDB giai đoạn 2010- 2015 (69 Trang)
 LV10-20609 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình (91 Trang )
 LV10-20610 Giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (77 Trang)
 LV10-20611 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (6 Trang)
 LV10-20612 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với người nghèo ()87 Trang
 LV10-20613 Một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty cổ phần công nghệ thiết bị & đầu tư xây dựng Hà Nội (74 Trang)
 LV10-20614 Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu lao động của công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD sau khủng hoảng 2008 (103 Trang)
 LV10-20615 Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hà Nội (100 Trang)
 LV10-20616 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình (81 Trang)
 LV10-20617 Hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia trong khuôn khổ Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (63 Trang)
 LV10-20618 Phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản huyện Thanh Trì (59 Trang)
 LV10-20619 Giải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Hà Nội trong giai đoạn 2010-2015 (66 Trang)
 LV10-20620 Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí ô tô 3-2 (66 Trang)
 LV10-20621 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Lý Nhân - Hà Nam (60 Trang)
 LV10-20622 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty cổ phần May 10 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 – 2015 (89 Trang)
 LV10-20623 Một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng mô hình hợp tác Nhà nước – Tư nhân (PPP) trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam (61 Trang)
 LV10-20624 Mô hình hóa các nhân tố tác động tới khoảng cách giữa thành thị và nông thôn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế (97 Trang)
 LV10-20625 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hậu thời kỳ suy thoái (56 Trang)
 LV10-20626 một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần secpentin và phân bón thanh hoá (65 Trang)
 LV10-20627 xây dựng chất lượng kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 cho công ty cổ phần dịch vụ quốc tế HBA (78 Trang)
 LV10-20628 giải pháp tăng cường công tác theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phù yên - tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2015 (93 Trang)
 LV10-20629 Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội 77 Trang
 LV10-20630 Một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu tại công ty xây dựng Lũng Lô 69 Trang
 LV10-20631 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 67 Trang
 LV10-20632 Huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông đà 11-Thăng Long 73 Trang
 LV10-20633 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 63 Trang
 LV10-20634 đổi mới công tác giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 100 Trang
 LV10-20635 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi 88 Trang
 LV10-20636 Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 67 Trang
 LV10-20637 Một số giải pháp phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (81 Trang)
 LV10-20638 Nghiên cứu lạm phát và một số giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay 80 Trang
 LV10-20639 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 64 Trang
 LV10-20640 đánh giá thực hiện dự án: Duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội của công ty cổ phần Xanh 82 Trang
 LV10-20641 Phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Nông nghiệp theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam 69 Trang
 LV10-20642 Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp tại công ty cổ phần đạt Phương 88 Trang
 LV10-20643 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) 70 Trang
 LV10-20644 Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Thanh Trì- Hà Nội 79 Trang
 LV10-20645 Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 66 Trang
 LV10-20646 Một số giải pháp phát triển thị trường cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội 61 Trang
 LV10-20647 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng 84 Trang
 LV10-20648 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần LILAMA 10 (92 Trang)
 LV10-20649 Chiến lược phát triển ngành Hàng không Dân Dụng Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và triển vọng đến năm 2030 (57 Trang)
 LV10-20650 Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2011 – 2015 (88 Trang)
 LV10-20651 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp 88 Trang
 LV10-20652 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại nhà máy văn phòng phẩm đông Anh- Hà Nội giai đoạn 2010- 2011 (65 Trang)
 LV10-20653 Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn khu vực đồng bằng Sồng Hồng 52 Trang
 LV10-20654 Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách tại cấp thị xã – , tỉnh Bắc Ninh 98 Trang
 LV10-20655 Chiến lược phát triển Công ty TNHH điện tử Hoàng Trung giai đoạn 2010-2015 (57 Trang)
 LV10-20656 Hoàn thiện công tác kế hoạch kinh doanh của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội 68 Trang
 LV10-20657 Phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội 68 Trang
 LV10-20658 Hoàn thiện công tác kế hoạch vật tư tại xí nghiệp cơ khí Z179 (70 Trang)
 LV10-20659 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Tây 87 Trang
 LV10-20660 Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhằm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội huyện Thanh Trì 82 Trang
 LV10-20661 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắt 86 Trang
 LV10-20662 Phát triển thị trường xuất khẩu của Việt Nam sang Trung đông 81 Trang
 LV10-20663 Giải pháp tăng cường xuất khẩu gạo của Việt Nam 81 Trang
 LV10-20664 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Thành Công –Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank 77 Trang
 LV10-20665 Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động của quỹ tín dụng nhân dân TW 59 Trang
 LV10-20666 Giải pháp tăng cường huy động vốn công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông đà 64 Trang
 LV10-20667 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng CONSTREXIM (CONSTREXIM CIC) 79 Trang
 LV10-20668 Giải pháp nâng cao vai trò xã hội của tổ chức DKT quốc tế tại Việt Nam 53 Trang
 LV10-20669 định hướng và giải pháp chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 (84 Trang)
 LV10-20670 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị truờng Mỹ giai đoạn phục hồi kinh tế thế giới sau khủng hoảng
 LV10-20671 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch nhân sự tại công ty TNHH Hải đông 69 Trang
 LV10-20672 Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt 79 Trang
 LV10-20673 giải pháp phát triển mạng lưới khách hàng công ty cổ phần phát triển dịch vụ viễn thông ITC-JSC 51 Trang
 LV10-20674 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh trong công ty TNHH thép Nhật Quang 79v
 LV10-20675 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco
 LV10-20676 Hoàn thiện kế toán Nguyên Vật Liệu tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI
 LV10-20677 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư chế biến XNK – NSTP Thái Bình 68 Trang
 LV10-20678 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SEMEC 68 Trang
 LV10-20679 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đầu tư và Phát triển công nghệ Quang Minh 71 Trang
 LV10-20680 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 64 Trang
 LV10-20681 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thiết bị xây dựng và Thương mại đức Phát 59 Trang
 LV10-20682 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhà nước một thành viên giầy Thượng đình 74 Trang
 LV10-20683 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Hòa Phát 77 Trang
 LV10-20684 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần đầu tư An Phát 69 Trang
 LV10-20685 hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế thiên anh 68 Trang
 LV10-20686 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư - Xây lắp thương mại I 113 Trang
 LV10-20687 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thép VSC-POSCO 62 Trang
 LV10-20688 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI 79 Trang
 LV10-20689 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí điện thủy lợi 64 Trang
 LV10-20690 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH United Motor Vĩnh Phúc 95 Trang
 LV10-20691 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp 95 Trang
 LV10-20692 hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty điện lực thành phố Hà Nội 73 Trang
 LV10-20693 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình 59 Trang
 LV10-20694 kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH IPC 87 Trang
 LV10-20695 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Việt Nam (VINAPIPE) 77 Trang
 LV10-20696 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 1 (88 Trang)
 LV10-20697 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ học tập và Giải trí trực tuyến VDC-NET2E 74 Trang
 LV10-20698 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 (77 Trang)
 LV10-20699 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cố phần thương mại Gia Linh 55 Trang
 LV10-20700 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh 76 Trang
 LV10-20701 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I (79 Trang)
 LV10-20702 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Trung tâm văn hóa Tiền Phong thuộc công ty cổ phần Tiền Phong 67 Trang 55 Trang
 LV10-20703 Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư Archi 55 Trang
 LV10-20704 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 69 Trang
 LV10-20705 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép VSC – POSCO 70 Trang
 LV10-20706 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội 77 Trang
 LV10-20707 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An Sơn 69 Trang
 LV10-20708 Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty Cổ phần đầu tư tài chính VINA 86 Trang
 LV10-20709 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Long 66 Trang
 LV10-20710 Hoàn thiện kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy 62 Trang
 LV10-20711 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Cơ Khí Sơn La 73 Trang
 LV10-20712 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 67 Trang
 LV10-20713 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng Thái Hạ 84 Trang
 LV10-20714 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Hà Nội – Bắc Kinh 90 Trang
 LV10-20715 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội 69 Trang
 LV10-20716 hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua sắm công 65 Trang
 LV10-20717 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Hằng 60 Trang
 LV10-20718 Hoàn thiện Quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện yên mỹ năm 2010 và định hướng tới năm 2020 63 Trang
 LV10-20719 Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam 85 Trang
 LV10-20720 Tăng cường trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp ở Việt Nam 66 Trang
 LV10-20721 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam 65 Trang
 LV10-20722 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Bảo đảm An Toàn Hàng Hải 1 (57 Trang)
 LV10-20723 Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực củay Công t Cổ phần Falcon Sông Hồng 68 Trang
 LV10-20724 một số giải pháp nhằm tái cấu trúc công ty tnhh thái nam 77 Trang
 LV10-20725 Một số giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Llama 10 73 Trang
 LV10-20726 Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động của công ty phần mềm và truyền thông VASC 54 Trang
 LV10-20727 Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện 52 Trang
 LV10-20728 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH cơ khí HTMP trong thị trường khuôn mẫu Việt Nam 70 Trang
 LV10-20729 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần kim khí Hà Nội.Thực trạng và một số giải pháp 64 Trang
 LV10-20730 giải pháp phát triển kênh phân phối Quế sang EU của công ty Naforimex 68 Trang
 LV10-20731 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty lương thực Thanh Nghệ Tĩnh 67 Trang
 LV10-20732 Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ bảo vệ Việt á 58 Trang
 LV10-20733 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Khảo sát thiết kế xây dựng điện I 78 Trang
 LV10-20734 Tạo động lực cho đội ngũ nhân viên kinh doanh tại công ty cổ phần Nguyễn Vũ 100 Trang
 LV10-20735 Công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty Công nghệ Tinh Vân 76 Trang
 LV10-20736 Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở việt nam 76 Trang
 LV10-20737 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty liên doanh TOYOTA Giải Phóng 65 Trang
 LV10-20738 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc bộ phận hành chính văn phòng Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex 55 Trang
 LV10-20739 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội 73 Trang
 LV10-20740 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Trường An- Bộ Quốc Phòng 94 Trang
 LV10-20741 Cải tiến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 99 Trang
 LV10-20742 đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương TP Hà Nội 65 Trang
 LV10-20743 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần chứng khoán VNDirect 72 Trang
 LV10-20744 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam 92 Trang
 LV10-20745 Hoạt động đào tạo Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh Marketing 79 Trang
 LV10-20746 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tiền Phong Hải Phòng 82 Trang
 LV10-20747 Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 80 Trang
 LV10-20748 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Gas Petrolimex 79 Trang
 LV10-20749 Cải tiến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ vệ sinh công nghiệp tại công ty TNHH vệ sinh công nghiệp nhà sạch Việt Nam 75 Trang
 LV10-20750 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 62 Trang
 LV10-20751 Hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần đá vôi Hà Nam 68 Trang
 LV10-20752 giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần trường tiến 65 Trang
 LV10-20753 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Viễn thông Miền Bắc (FTN) 90 Trang
 LV10-20754 Giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân ở Công ty cổ phần đóng tàu Sông Ninh – TKV 60 Trang
 LV10-20755 Hoạt động tuyển dụng nhân sự cấp cao tại tập đoàn FPT 65 Trang
 LV10-20756 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH du lịch, dịch vụ và thương mại NTD 72 Trang
 LV10-20757 Hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại công ty Môi trường đô thị Hải Phòng 69 Trang
 LV10-20758 Tình hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 64 Trang
 LV10-20759 Phát triển hoạt động thu xếp vốn tại Tổng công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 74 Trang
 LV10-20760 Nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội
 LV10-20761 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quỹ Ngân sách huyện, quỹ Ngân sách xã ở kho bạc Nhà nước huyện Tuần Giáo 72 Trang
 LV10-20762 Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân 78 Trang
 LV10-20763 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Cầu Giấy 85 Trang
 LV10-20764 giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (64 Trang)
 LV10-20765 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ 95 Trang
 LV10-20766 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB chi nhánh Thanh Xuân 72 Trang
 LV10-20767 Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của công ty cho thuê tài chính ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 76 Trang
 LV10-20768 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương – chi nhánh Hà Nội 84 Trang
 LV10-20769 Nâng cao chất lượng cho vay đối với danh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Hai Bà Trưng 85 Trang
 LV10-20770 Mở rộng hoạt động cho vay sản phẩm nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần á Châu- Chi nhánh thăng Long 62 Trang
 LV10-20771 Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương 74 Trang
 LV10-20772 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Sở giao dịch I – Ngân hàng phát triển Việt Nam 64 Trang
 LV10-20773 Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với khối thành phần kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng- thành phố Hà Nội 62 Trang
 LV10-20774 nâng cao chiến lược tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh trần duy hưng 73 Trang
 LV10-20775 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 57 Trang
 LV10-20776 Quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 75 Trang
 LV10-20777 Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành 75 Trang
 LV10-20778 Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Bắc Hà Nội 85 Trang
 LV10-20779 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận đồ Sơn 64 Trang
 LV10-20780 Phân tích tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển hạ tầng Việt Nam 81 Trang
 LV10-20781 Tăng cường hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương chi nhánh Hoàng Mai 46 Trang
 LV10-20782 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Thanh Xuân 83 Trang
 LV10-20783 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội 65 Trang
 LV10-20784 Tăng cường quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hà Tây 71 Trang
 LV10-20785 Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Ninh Bình 68 Trang
 LV10-20786 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 57 Trang
 LV10-20787 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Việt Nam 76 Trang
 LV10-20788 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh tây Hà Nội 77 Trang
 LV10-20789 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đống đa 76 Trang
 LV10-20790 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng đại Tín- Chi nhánh Bà Triệu Hà Nội 108 Trang
 LV10-20791 nâng cao chiến lược cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank Hà Nội 76t Trang
 LV10-20792 đầu tư chiều sâu cho doanh nghiệp cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành ngân hàng 74 Trang
 LV10-20793 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - chi nhánh Hà Nội 60 Trang
 LV10-20794 Hoàn thiện chính sách thuế đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 70 Trang
 LV10-20795 Tăng cường quản lý rủi ro tại Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 79 Trang
 LV10-20796 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Bắc á 70 Trang
 LV10-20797 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long 98 Trang
 LV10-20798 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 79 Trang
 LV10-20799 Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lâm 69 Trang
 LV10-20800 Hoàn thiện công tác kế toán cho vay với tổ chức và cá nhân trong nước tại ngân hàng Công Thương (Vietinbank) - khu công nghệ Quang Minh 74 Trang
 LV10-20801 Phát triển hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội- chi nhánh Hà Nội 76 Trang
 LV10-20802 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Hoàn Kiếm 103 Trang
 LV10-20803 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư qua kho bạc Nhà nước Tỉnh điện Biên 67 Trang
 LV10-20804 Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ(L/C) hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I – BIDV 41 Trang
 LV10-20805 Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 75 Trang
 LV10-20806 Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội – MB, Chi nhánh Bắc Hải – TP.Hải Phòng 73 Trang
 LV10-20807 Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội 71 Trang
 LV10-20808 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty xi măng Tam điệp 81 Trang
 LV10-20809 giải pháp nâng cao chiến lược cho vay trung - dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 54 Trang
 LV10-20810 Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Trì 63 Trang
 LV10-20811 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 71 Trang
 LV10-20812 Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà nội 74 Trang
 LV10-20813 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Thành Nam 83 Trang
 LV10-20814 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ 68 Trang
 LV10-20815 Mở rộng huy động vốn tại chi nhánh BIDV 53 Quang Trung, Hà Nội 64 Trang
 LV10-20816 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đại Dương 72 Trang
 LV10-20817 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Viêt Nam chi nhanh Hai Ba Trưng 61 Trang
 LV10-20818 Nâng cao chất lượng tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba đình 77 Trang
 LV10-20819 Quản lý chặt chẽ kiểm định chất lượng: Con đường giảm thiểu sự cố công trình 55 Trang
 LV10-20820 Giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Kis của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hùng Phát 37 Trang
 LV10-20821 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần kĩ thuật đệ Nhất 50 Trang
 LV10-20822 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Thăng Long 42 Trang
 LV10-20823 Tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco 63 Trang
 LV10-20824 quá trình sản xuất và xuất khẩu theo phương thức FOB tại công ty cổ phần may thăng long 55 Trang
 LV10-20825 Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở công ty cổ phần thương mại và dịch vụ văn phòng phẩm Hoàng Thiên 58 Trang
 LV10-20826 mở rộng thị trường tiêu thụ dụng cụ cắt gọt của công ty cổ phần dụng cụ số 1 (56 Trang)
 LV10-20827 Phát triển hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần thương mại Yên Hạ 54 Trang
 LV10-20828 Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thương mại Việt Nhật 83 Trang
 LV10-20829 Hoàn thiện công tác đấu thầu của công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (71 Trang)
 LV10-20830 Hoàn thiện chính sách tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phân phối thương mại Việt Linh 60 Trang
 LV10-20831 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty In đường sắt 45 Trang
 LV10-20832 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Gang thép Gia Sàng 54 Trang
 LV10-20833 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu –Nước giải khát Hà Nội 68 Trang
 LV10-20834 Hoàn thiện cơ cấu vốn của công ty cổ phần đầu tư – phát triển Anh Kỳ 58 Trang
 LV10-20835 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương 80 Trang
 LV10-20836 Những đặc điểm về nhu cầu mặt hàng Snack trên thị trường Hà Nội và những yêu cầu đối với sản phẩm với việc thiết kế sản phẩm Snack của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô miền Bắc 45 Trang
 LV10-20837 Hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình 77 Trang
 LV10-20838 Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai dự án Fast Business của công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) 70 Trang
 LV10-20839 Tăng cường quản trị lực lượng bán hàng ở Công ty Cổ phần thực phẩm Kinh đô Miền Bắc 50 Trang
 LV10-20840 đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thạc cao của công ty cổ phần kĩ thuật ứng dụng quốc tế (IPECO) 46 Trang
 LV10-20841 Một số giải pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari 46 Trang
 LV10-20842 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS 71 Trang
 LV10-20843 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 (55 Trang)
 LV10-20844 Biện pháp hoàn thiện công tác trả lương lao động của Công ty Cầu 7 Thăng Long 58 Trang
 LV10-20845 Sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vạn Lợi 55 Trang
 LV10-20846 Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng ( GAET ) 52 Trang
 LV10-20847 Hoàn thiện hoạt động Chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Viettel Hà Nội I Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 94 Trang
 LV10-20848 Tạo động lực cho lao động ở Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Hoà phát 53 Trang
 LV10-20849 Tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà đông-Hanosimex 44 Trang
 LV10-20850 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần giầy Hà Nội 62 Trang
 LV10-20851 Tăng cường năng lực trong đấu thầu xây lắp của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam – LILAMA 54 Trang
 LV10-20852 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ dòng sản phẩm Fresh Cake của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô miền Bắc 70 Trang
  LV10-21263 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định dự án xây dựng ở sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 87 Trang
 LV10-21264 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài 84 E:\CHUYEN MUC WEBSITE\LUAN VAN\DU LIEU\New Folder
 LV10-21265 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) 113 Trang
 LV10-21266 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH đăng Thành 58 Trang
 LV10-21267 Những giải pháp chủ yếu thu hút khách Du lịch của khách sạn Thắng Lợi 66 Trang
 LV10-21268 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bê tông thép Ninh Bình 70 Trang
 LV10-21269 Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Trung tâm Viễn thông di động điện lực 69 Trang
 LV10-21270 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 76 Trang
 LV10-21271 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in Tạp chí Cộng sản 103 Trang
 LV10-21272 hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2 (65 Trang)
 LV10-21273 Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ. Thực trạng và giải pháp 73 Trang
 LV10-21274 Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 105 Trang
 LV10-21275 Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 54 Trang
 LV10-21276 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nội dung thẩm định dự án cho vay của Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 78 Trang
 LV10-21277 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh ngân hàng công thương Nghệ An 67 Trang
 LV10-21278 hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế thiên anh 69 Trang
 LV10-21279 Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 111 Trang
 LV10-21280 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Tuấn 54 Trang
 LV10-21281 Xây dựng hệ thống quản lý Nhân khẩu/Hộ khẩu cho Công an phường Trung Phụng 90 Trang
 LV10-21282 Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 – 2009 (88 Trang)
 LV10-21283 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba đình 78 Trang
 LV10-21284 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 46 Trang
 LV10-21285 Hiện trạng kinh tế, xã hội, môi trường trong quá trình đô thị hoá tại Vĩnh Khê, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 99 Trang
 LV10-21286 Xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng: thực trạng và giải pháp 48 Trang
 LV10-21287 Giải pháp phát triển website chodientu.vn tại công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình 65 Trang
 LV10-21288 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Vinh 68 Trang
 LV10-21289 Mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hải Dương 77 Trang
 LV10-21290 Quản trị nguồn nhân lực với tạo động lực cho người lao động ở tổng công ty thương mại Hà Nội 63 Trang
 LV10-21291 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Ngoại Thương Vinh 77 Trang
 LV10-21292 Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷau tuy Cái Lân 143 Trang
 LV10-21293 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 71 Trang
 LV10-21294 đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may của chi nhánh công ty TNHH thương mại Khatoco 56 Trang
 LV10-21295 Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh điện Biên Phủ 63 Trang
 LV10-21296 Một số giải pháp cho tình hình lạm phát và thấp nghiệp ở Việt Nam hiện nay 50 Trang
 LV10-21297 Tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn Bảo Sơn 82 Trang
 LV10-21298 Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn ga Yên Viên năm 2006 (giao thông) 134 Trang
 LV10-21299 Tình hình thực hiện chế độ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp ở Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX 51 Trang
 LV10-21300 Công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và tự động hoá ADI 77 Trang
 LV10-21301 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (Habubank) 54 Trang
 LV10-21302 Nghiệp vụ bàn trong khách sạn Hồ Gươm 68 Trang
 LV10-21303 đề xuất phương án kinh doanh du lịch đường Sắt giá rẻ (giao thông) 98 Trang
 LV10-21304 Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Ninh năm 2006 (93 Trang)
 LV10-21305 Tổ chức công tác phục vụ hành khách ga hà nội vào mùa hè (giao thông) 105 Trang
 LV10-21306 Tập hợp chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Chế tạo máy Than Việt nam trực thuộc tập đoàn Than Việt nam (mỏ) 47 Trang
 LV10-21307 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mỏ 75 Trang
 LV10-21308 Tổ chức công tác phục vụ hành khách ga Hà Nội trong thời kỳ cao điểm (giao thông) 96 Trang
 LV10-21309 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Hường Linh 73 Trang
 LV10-21310 Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái năm 2007 (giao thông) 119 Trang
 LV10-21311 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội - ARTEX Hà Nội 116 Trang
 LV10-21312 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 77 Trang
 LV10-21313 Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa tuyến Hà Nội – Hải Phòng năm 2008 (giao thông)
 LV10-21314 Nâng cao chất lượng tư vấn định giá doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Hà Nội 82 Trang
 LV10-21315 Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sp công đoạn ga Giáp Bát năm 2008 (giao thông) 86 Trang
 LV10-21316 Hoàn thiện công tác lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả (mỏ) 138 Trang
 LV10-21317 Lập kế hoạch lao động - tiền lương và phân phối quỹ lương Xí Nghiệp vận tải đường sắt Hà Lạng năm 2007 (giao thông) 127 Trang
 LV10-21318 Tổ chức công tác hàng hoá thương vụ ga Giáp Bát (giao thông) 91 Trang
 LV10-21319 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay life Việt nam 53 Trang
 LV10-21320 Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty than Mông Dương (mỏ) 137 Trang
 LV10-21321 Tổ chức công tác phục vụ hành khách ga Thanh Hóa (giao thông) 86 Trang
 LV10-21322 Tổ chức công tác hàng hoá thương vụ ga Hải Phòng (giao thông) 90 Trang
 LV10-21323 Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Quốc Trung 69 Trang
 LV10-21324 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty vận tải hành khách đường sắt HN năm 2004 (giao thông) 152 Trang
 LV10-21325 Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Ninh (giao thông) 128 Trang
 LV10-21326 Lập kế hoạch lao động tiền lương và tổ chức phân phối quỹ lương cho người lao động ga Hà Nội 110 Trang
 LV10-21327 một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại công ty cổ phần bao bì tiền phong 100 Trang
 LV10-21328 Hoàn Thiện Công Tác Quản lý Tài Chính tại Công Ty cổ phần bê tông và xây lắp công nghiệp 78 Trang
 LV10-21329 Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương 92 Trang
 LV10-21330 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng” ở Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tin học TNC 106 Trang
 LV10-21331 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện 81 Trang
 LV10-21332 Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu lao động tại Trung tâm Xuất nhập khẩu Coma-Imex 77 Trang
 LV10-21333 Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hoá nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 (66 Trang)
 LV10-21334 Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại, du lịch của Phòng Thương mại – Du lịch huyện Tam đảo – Vĩnh Phúc 68 Trang
 LV10-21335 tăng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế mở chu lai 88 Trang
 LV10-21336 Công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư thủy điện tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB 92 Trang
 LV10-21337 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 71 Trang
 LV10-21338 Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thị xã Sơn Tây 100 Trang
 LV10-21339 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh sở giao dịch - Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 89 Trang
 LV10-21340 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 90 Trang
 LV10-21341 Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam 80 Trang
 LV10-21342 giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần nghiên cứu kinh tế đối ngoại ASEAN 106 Trang
 LV10-21343 đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực trạng và giải pháp 72 Trang
 LV10-21344 Thẩm định dự án đầu tư trung vài dài hạn tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp 70 Trang
 LV10-21345 đầu tư phát triển tại Công Ty Cổ Phần đầu Tư Và Thương Mại Phú Hưng. Thực trạng và giải pháp 68 Trang
 LV10-21346 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 91 Trang
 LV10-21347 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh 85 Trang
 LV10-21348 ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đối với mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, lấy ví dụ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam 59 Trang
 LV10-21349 Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần Diana 69 Trang
 LV10-21350 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại Chị Em 68 Trang
 LV10-21351 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Nước và công nghệ môi trường - Công ty môi trường đô thị Hà Nội 82 Trang
 LV10-21352 Phân tích công việc phòng kinh doanh công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng 60 Trang
 LV10-21353 Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHHTM Hoàng đông 53 Trang
 LV10-21354 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH may quốc tế JEIL 42 Trang
 LV10-21355 đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn phường Trung đô và phường Bến Thuỷ - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 78 Trang
 LV10-21356 điều tra, đánh giá chất thải từ làng nghề sản xuất gạch ngói xã Tân Phong-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc 45 Trang
 LV10-21357 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân 71 Trang
 LV10-21358 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dịch vụ Nhà ở và khu đô thị 90 Trang
 LV10-21359 Mở rộng cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 70 Trang
 LV10-21360 Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với những người hành nghề độc lập 47 Trang
 LV10-21361 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần lâm sản và thương mại Quảng Bình 50 Trang
 LV10-21362 Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cầu 5 Thăng Long 54 Trang
 LV10-21363 hoàn thiện marketing trong du lịch của công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hạ Long 81 Trang
 LV10-21364 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh đống đa 69 Trang
 LV10-21365 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Selta 75 Trang
 LV10-21366 Thực trạng và giải pháp thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2015 (77 Trang)
 LV10-21367 Thực trạng và Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội 71 Trang
 LV10-21368 Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty NTHH Nhựa đường PETROLIMEX 71 Trang
 LV10-21369 Công tác thẩm định các dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 78 Trang
 LV10-21370 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội trong thời kì hậu WTO 61 Trang
 LV10-21371 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 61 Trang
 LV10-21372 đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội 78 Trang
 LV10-21373 Thực trạng và Giải pháp thu hút FDI vào Việt nam 44 Trang
 LV10-21374 Nâng cao năng lực cạnh tranh cửa các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất thuỷ sản xuất khẩu 55 Trang
 LV10-21375 Giải pháp hoàn thiện công tác giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Indo-Trans Logistics chi nhánh Hà Nội 88 Trang
 LV10-21376 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong kinh doanh của siêu thị điện máy Việt Long 43 Trang
 LV10-21377 Các giải pháp marketing cho sản phẩm sữa Bavi của công ty TNHH truyền thông Poly Skype tại thị trường Hà Nội 61 Trang
 LV10-21378 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Long Biên 65 Trang
 LV10-21379 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dương Việt Nhật 101 Trang
 LV10-21380 Giải pháp phát triển website www.trangthihanoi.com.vn của công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi trở thành một cửa hàng bán lẻ trực tuyến 86 Trang
 LV10-21381 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – chi nhánh Cầu Giấy 45 Trang
 LV10-21382 Phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam 105 Trang
 LV10-21383 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 665 Thành An 89 Trang
 LV10-21384 Chiến lược kinh doanh cho hoạt động may mặc của Công ty Dệt 8-3 (51 Trang)
 LV10-21385 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh 74 Trang
 LV10-21386 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Xây dựng 53 Trang
 LV10-21387 Hoàn thiện công tác tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với người lao động tại Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long 48 Trang
 LV10-21388 Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ Hồng Phát 70 Trang
 LV10-21389 Hoàn thiện quy trình giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ hàng hoá TOP 45 Trang
 LV10-21390 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng Lào Việt chi nhánh Hà Nội 48 Trang
 LV10-21391 Thực trạng áp dụng các phương pháp định giá dn theo thông tư 146 Số: 146/2007/TT-BTC trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 46 Trang
 LV10-21392 Thực trạng và một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2010 (42 Trang)
 LV10-21393 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10 (50 Trang)
 LV10-21394 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Thái 56 Trang
 LV10-21395 Tổ chức thực hiện Marketing và xúc tiến bán hàng trong khách sạn Thắng Lợi 86 Trang
 LV10-21396 nâng cao chiến lược tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh hai bà trưng 57 Trang
 LV10-21397 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng 91 Trang
 LV10-21398 đánh giá hiệu quả tài chính của Công Ty Cổ Phần Việt Vàng 58 Trang
 LV10-21399 Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 60 Trang
 LV10-21400 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lộc Hà 76 Trang
 LV10-21401 Nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty cổ phần kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội 50 Trang
 LV10-21402 Giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh đống đa 56 Trang
 LV10-21403 giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế và thu hút FDI vào Việt Nam
 LV10-21404 Giải pháp mạng cho cơ quan Cục công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước 65 Trang
 LV10-21405 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội 69 Trang
 LV10-21406 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị 66 Trang
 LV10-21407 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng 91 Trang
 LV10-21408 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng Snack của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô Miền Bắc tại thị trường Hà Nội 40 Trang
 LV10-21409 nâng cao chiến lược công tác thẩm định dự án thuỷ điện tại ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB 74 Trang
 LV10-21410 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam 53 Trang
 LV10-21411 Giải pháp nhằm tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thong Sông đà 65 Trang
 LV10-21412 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam 61 Trang
 LV10-21413 Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty In và văn hoá phẩm 60 Trang
 LV10-21414 Giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới bán hàng của công ty TNHH Việt Bắc 63 Trang
 LV10-21415 Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện Từ Liêm – Bưu điện Hà nội 57 Trang
 LV10-21416 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Xây Dựng và Công Nghệ Tin Học – ITC 50 Trang
 LV10-21417 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần SIMCO sông đà 62 Trang
 LV10-21418 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA 64 Trang
 LV10-21419 Giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu của công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Vũ 62 Trang
 LV10-21420 giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Bắc Giang 53 Trang
 LV10-21421 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh PGD Hoàng cầu 79 Trang
 LV10-21422 Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Hoá dầu Dầu khí Vidamo 80 Trang
 LV10-21423 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Thương Mại tổng hợp Vinh Hải 55 Trang
 LV10-21424 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Ngọc 72 Trang
 LV10-21425 Quản lý nhân sự trường đại học An Ninh Nhân Dân 55 Trang
 LV10-21426 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp Tư Nhân và Sản Xuất Thương Mại Thành đạt 56 Trang
 LV10-21427 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần In Hàng Không 56 Trang
 LV10-21428 Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng 65 Trang
 LV10-21429 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty máy tính 3T (65 Trang)
 LV10-21430 Hoàn thiện Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Linh Trung 60 Trang
 LV10-21431 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 63 Trang
 LV10-21432 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú M ỹ Hưng 43 Trang
 LV10-21433 Xây dượng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH vận tải hỗn hợp việt nhật số I. 64 Trang
 LV10-21434 Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại công ty Cổ phần chứng khoán Hoà Bình 65 Trang
 LV10-21435 Giải pháp tăng cường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương Mại Nhật Vũ 56 Trang
 LV10-21436 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – chi nhánh Long Biên Hà Nội 69 Trang
 LV10-21437 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nguyên Bội 80 Trang
 LV10-21438 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đống đa 61 Trang
 LV10-21439 Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển các khu đô thị mới tại Công ty cổ phần đầu tư – thiết kế và xây dựng Việt Nam 74 Trang
 LV10-21440 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Sinh Việt 64 Trang
 LV10-21441 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Cổ phần điện lạnh công nghiệp và dân dụng Hà Nội. Hiện trạng và phương hướng phát triển 68 Trang
 LV10-21442 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty TNHH Duy Thịnh 59 Trang
 LV10-21443 Hoàn thiện Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư Thiết bị điện Quang Minh 73 Trang
 LV10-21444 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính Giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Hà Quang 73 Trang
 LV10-21445 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ Châu Âu 59 Trang
 LV10-21446 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại Ngọc Linh 84 Trang
 LV10-21447 Thực trạng và Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội 75 Trang
 LV10-21448 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST 68 Trang
 LV10-21449 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng haili 60 Trang
 LV10-21450 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thủ đô 58 Trang
 LV10-21451 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối mặt hàng mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Nam 54 Trang
 LV10-21452 Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp điện 4 (61 Trang)
 LV10-21453 Tổ chức quản lý lao động và tiền lương trong Công ty TNHH C&C VINA 61 Trang
 LV10-21454 giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh vật tư thiết bị công nghiệp thiên sơn 60 Trang
 LV10-21455 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng Việt nam 67 Trang
 LV10-21456 Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong Công ty Phát hành báo chí Trung ương 67 Trang
 LV10-21457 Tăng cường quản trị Rủi ro tín dụng tại Chi Nhánh ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đống đa
 LV10-21458 Hạn chế rủi rô tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đông á - Thanh Xuân 68 Trang
 LV10-21459 Nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Chi nhánh Hà Nội 99 Trang
 LV10-21460 giải pháp tăng cường quản lý nhân viên bán hàng tại công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam 58 Trang
 LV10-21461 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam 68 Trang
 LV10-21462 Hoàn thiện kế toán cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sóc Sơn 86 Trang
 LV10-21463 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh 105 (72 Trang)
 LV10-21464 Giảm chi phí kinh doanh ở Công ty TNHH Việt Bắc 61 Trang
 LV10-21465 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Thành đạt 64 Trang
 LV10-21466 Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ nông thôn – Chi nhánh Hà Nội 69 Trang
 LV10-21467 Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không 79 Trang
 LV10-21468 Hoàn thiện kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng 87 Trang
 LV10-21469 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vận tải hàng hoá đường sắt 62 Trang
 LV10-21470 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần thương mại Quảng cáo và PT Báo chí Hà Thành 68 Trang
 LV10-21471 Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thu Ngân 53 Trang
 LV10-21472 Một số giải pháp hạn chế rủ ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo 54 Trang
 LV10-21473 Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại Minh Hòa 53 Trang
 LV10-21474 đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng VPBank 54 Trang
 LV10-21475 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex 62 Trang
 LV10-21476 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam 60 Trang
 LV10-21477 Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành 57 Trang
 LV10-21478 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Lilama và xây dựng Hà Nội 110 Trang
 LV10-21479 một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại công ty cổ phần xi măng sông cầu 53 Trang
 LV10-21480 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội 65 Trang
 LV10-21481 Tô chưc công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai Chi nhanh Long Biên Công ty cô phân ô tô Trương Hai 69 Trang
 LV10-21482 Giải pháp mở rộng cho vay kinh tế hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Xuyên - Hà Tây 56 Trang
 LV10-21483 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Châu Âu 58 Trang
 LV10-21484 Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Xí nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Hà nội 62 Trang
 LV10-21485 Hoàn thiện hoạt động bán hàng của công ty cổ phần Huy Phong 61 Trang
 LV10-21486 quản lý trật tự xây dựng tại UBND phường ô Chợ Dừa 60 Trang
 LV10-21487 ứng dụng Marketing – Mix trong việc thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ và chế biến thực phẩm Minh Dương 67 Trang
 LV10-21488 Thực trạng và giải pháp trong công tác dự thầu xây dựng ở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Dự án Thăng Long 58 Trang
 LV10-21489 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty Cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện Việt Nam – Kinden Kogyo 59 Trang
 LV10-21490 Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không 78 Trang
 LV10-21491 Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tiến 91 Trang
 LV10-21492 Quản trị lực lượng bán hàng ở Siêu Thị Sao Hà Nội 60 Trang
 LV10-21493 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần Thương mại quảng cáo Việt Nam 57 Trang
 LV10-21494 Nghiên cứu thực trạng chiến lược kinh doanh của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học (55 Trang)
 LV10-21495 Tái cấu trúc bộ máy quản trị tại Chi nhanh Viettel Hà nội 1 (86 Trang)
 LV10-21496 Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của Tổng Công ty Cổ Phần may Việt Tiến 73 Trang
 LV10-21497 Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSEVCO 61 Trang
 LV10-21498 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh Hà Tĩnh 74 Trang
 LV10-21499 Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng 68 Trang
 LV10-21500 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Phòng giao dịch số 5 AGRIBANK Nam Hà Nội 58 Trang
 LV10-21501 Tăng cường huy động Vốn tại công ty cổ phần Diana 54 Trang
 LV10-21502 Giải pháp tăng lợi nhuận Tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại đăng Quang 60 Trang
 LV10-21503 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO 57 Trang
 LV10-21504 Nghiên cứu thực trạng chiến lược kinh doanh của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học 56 Trang
 LV10-21505 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đồng Xuân 60 Trang
 LV10-21506 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Phương Bắc 78 Trang
 LV10-21507 Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa nước ta – thực trạng và giải pháp 63 Trang
 LV10-21508 Hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang 58 Trang
 LV10-21509 Nâng cao công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang (52 Trang)
 LV10-21510 Một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện Trà Lĩnh - tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2015 (49 Trang)
 LV10-21511 Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành Công nghiệp nặng ở Việt Nam 78 Trang
 LV10-21512 Tạo động lực cho người Lao động tại Công ty cổ phần đầu Tư - Tư Vấn và Xây Dựng 289 (76 Trang)
 LV10-21513 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác xóa đói, giảm nghèo ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 70 Trang
 LV10-21514 giải pháp hoàn thiện chính sách giảm nghèo của huyện sốp cộp - sơn la 77 Trang
 LV10-21515 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản Xuất và Thương Mại Vạn Hoa 79 Trang
 LV10-21516 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu NSNN trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá 58 Trang
 LV10-21517 Phương pháp kế toán nhập vật liệu, công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí vật liệu tại Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hoà Bình-Xí nghiệp xây lắp số 1 (84 Trang)
 LV10-21518 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty In Tài chính 75 Trang
 LV10-21519 Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 (80 Trang)
 LV10-21520 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 89 Trang
 LV10-21521 Tổ chức lao động và kế toán tiền lương ở Công ty Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc 81 Trang
 LV10-21522 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái 80 Trang
 LV10-21523 Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Minh Hà Nội 83 Trang
 LV10-21524 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý mối quan hệ với khách hàng tại Xí nghiệp kinh doanh nước sạch đông Anh 58 Trang
 LV10-21525 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18 (72 Trang)
 LV10-21526 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa 53 Trang
 LV10-21527 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh Du Lịch và thương mại Bốn Mùa 75 Trang
 LV10-21528 Tình hình triển khai Bảo hiểm du lịch tại công ty bảo hiểm Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2005-2009, thực trạng và tiềm năng phát triển 83 Trang
 LV10-21529 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm lữ hành quốc tế của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội 89 Trang
 LV10-21530 Tình hình thực hiện và giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm Bảo Minh Hà Nội 72 Trang
 LV10-21531 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Texco 108 Trang
 LV10-21532 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý ở công ty Cổ Phần Cơ khí Phổ Yên -Thái Nguyên 71 Trang
 LV10-21533 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ xe ôtô ở công ty cơ khí ôtô 3/2 (71 Trang)
 LV10-21534 Hạch Toán Thu - Chi Ngân Quỹ Hành Chính Sự Nghiệp của Trung tâm y tế Huyện Tiên Du
 LV10-21535 Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam 71 Trang
 LV10-21536 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất tại công ty TNHH một thành viên Phụ tùng máy số 1 (93 Trang)
 LV10-21537 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Hợp Tác Thương Mại DTC Hà Nội 61 Trang
 LV10-21538 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Tuyên Quang 68 Trang
 LV10-21539 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH liên kết đầu tư LIVABIN 101 Trang
 LV10-21540 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật điện tử, tin học, viễn thông 92 Trang
 LV10-21541 Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình giao thông 889 – Tổng công ty XDCTGT 8 (93 Trang)
 LV10-21542 Một số biện pháp nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ôtô ở Xí Nghiệp Toyota Hoàn Kiếm 64 Trang
 LV10-21543 Phát triển mạng lưới phân phối của Công ty TNHH ôtô Hoa Mai 69 Trang
 LV10-21544 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ xe ôtô ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ 56 Trang
 LV10-21545 đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ôtô sản xuất và lắp ráp tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam 83 Trang
 LV10-21546 Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Vật tư - Vận tải - Xi măng 99 Trang
 LV10-21547 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty Vinaphone 104 Trang
 LV10-21548 Thẩm định dự án vay vốn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Hội sở chính Techcombank. Thực trạng và giải pháp 110 Trang
 LV10-21549 hoạt động marketing của ngân hàng quốc tế - thực trạng và giải pháp 79 Trang
 LV10-21550 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank 76 Trang
 LV10-21551 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh đông đô 90 Trang
 LV10-21552 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ - Thực trạng và giải pháp 77 Trang
 LV10-21553 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Hải Phòng 75 Trang
 LV10-21554 Môi trường ầu tư tại tỉnh Hà Nam: Thực trạng và giải pháp 72 Trang
 LV10-21555 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của ngân hàng Techcombank chi nhánh Ba đình 72 Trang
 LV10-21556 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội 63 Trang
 LV10-21557 Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội 119 Trang
 LV10-21558 Một số giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán Châu á Thái Bình Dương 96 Trang
 LV10-21559 Hệ thống quản lý tài chính Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Sở giao dịch 3-Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 67 Trang
 LV10-21560 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng đầu tư & phát triển chi nhánh Hà Nội 53 Trang
 LV10-21561 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam 79 Trang
 LV10-21562 Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần xây dựng số 7 – Vinaconex 7. Thực trạng và giải pháp 64 Trang
 LV10-21563 ứng dụng phương pháp Phân tích kỹ thuật tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 106 Trang
 LV10-21564 Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty tài chính Bưu điện - Thực trạng và giải pháp 98 Trang
 LV10-21565 Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính 88 Trang
 LV10-21566 đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam – CEC 69 Trang
 LV10-21567 Thẩm định Dự án đầu Tư Tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi Nhánh Tây Hồ. Thực trạng và giải pháp 92 Trang
 LV10-21568 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Thiên Ân 59 Trang
 LV10-21569 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần đầu tư Mạng PAMANET 74 Trang
 LV10-21570 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty giao nhận hàng hóa VINAKO trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 97 Trang
 LV10-21571 Thực tế công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu phú Hà 83 Trang
 LV10-21572 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Lâm sản Giáp Bát 89 Trang
 LV10-21573 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 92 Trang
 LV10-21574 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng 75 Trang
 LV10-21575 iải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm may của Công ty cổ phần May 10 sang thị trường EU 74 Trang
 LV10-21576 một số giải pháp tăng cường đầu tư phát triển kinh tế tỉnh thái bình đến năm 2020 (91 Trang)
 LV10-21577 xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công tư vấn định giá và kiểm toán - đại thành long 67 Trang
 LV10-21578 Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Vĩnh Thành 57 Trang
 LV10-21579 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Công nghiệp và xây dựng Toàn Phát 95 Trang
 LV10-21580 hoàn thiện pháp luật phá sản để bảo vệ quyền lợi của công ty TNHH thương mại nam hải khi lâm vào tình trạng phá sản 97 Trang
 LV10-21581 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 108 Trang
 LV10-21582 Chế độ pháp lý về giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá và thực tiễn áp dụng tại Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thương Lê và Vũ 92 Trang
 LV10-21583 Khía cạnh pháp lý về hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình công nghiệp và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần 105- xây dựng số 1 Hà Nội 110 Trang
 LV10-21584 hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm tịa công ty bảo minh đông đô 58 Trang
 LV10-21585 Hoàn thiện qui trình tuyển dụng tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC 127 Trang
 LV10-21586 Giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tại Hội sở chính ngân hàng Maritime 82 Trang
 LV10-21587 Hoàn Thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần đại Kim 85 Trang
 LV10-21588 Những vấn đề pháp luật về quản trị nội bộ công ty cổ phần chứng khoán và thực tiễn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI 128 Trang
 LV10-21589 Hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên 62 Trang
 LV10-21590 Năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng của VPbank 122 Trang

LV10-21591 luật pháp về hợp đồng tín dụng và thực tiễn giao kết, thực hiện hợp đồng tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quang trung 126 Trang
LV10-21592 Pháp luật về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 99 Trang
LV10-21593 Giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại Văn phòng Luật sư đào Ngọc Lý 63 Trang
LV10-21594 Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng tại công ty TNHH giấy Hưng Hà 76 Trang
LV10-21595 giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2007 ) (127 Trang)
LV10-21596 Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003-2009
LV10-21597 kế toán xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần tự động hoá và công nghệ thông tin sông đà 39 Trang
LV10-21598 giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng với khách hàng ngoài tổng công ty tại công ty tài chính cổ phần xi măng 47 Trang
LV10-21599 nâng cao hiệu quả phân tích tín dụng tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 77 Trang
LV10-21600 công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc 60 Trang
LV10-21601 Hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hải Phòng 65 Trang
LV10-21602 giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư tại Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao Thông Vận Tải 62 Trang
LV10-21603 Vai trò và những kết quả đã đạt được của hoạt động thẩm định dự án Dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương trong thời kì mới 40 Trang
LV10-21604 Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 41 Trang
LV10-21605 Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng đầu tư nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu tại Chi cục hải quan Gia Thụy- Gia Lâm- Hà Nội 46 Trang
LV10-21606 Trình tự kiểm toán Vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại công ty kiểm toán APEC 42 Trang
LV10-21607 Tổ chức công tác kế toán Nguyên Vật liệu tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thái Hòa 78 Trang
LV10-21608 kiểm toán và hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thăng long thực hiện 63 Trang
LV10-21609 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông đà 70 Trang
LV10-21610 giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thiết bị điện việt á 56 Trang
LV10-21611 Phân tích tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng VPBank 123 Trang
LV10-21612 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 91 Trang
LV10-21613 Hoạt động thanh toán quốc tế và các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank 87 Trang
LV10-21614 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Yên Bái II - Tỉnh Yên Bái 67 Trang
LV10-21615 Tìm hiểu bộ vi xử lý Atmega 16 lập trình C và ứng dụng thiết kế bảng quảng cáo điện tử (bách khoa) 101 Trang
LV10-21616 Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần nội thất Bắc Hồng (bách khoa) 79 Trang
LV10-21617 hòn thiện hệ thống quản lý chiến lược nhằm hạn chế sản phẩm lỗi hỏng ở tổng công ty cổ phần rượu bia và nước giải khát Hà Nội (bách khoa) 74 Trang
LV10-21618 Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến bán Xuất bản phẩm của Tổng công ty Sách Việt Nam (bách khoa) 69 Trang
LV10-21619 Tìm hiểu về chuẩn USB 2.0. ứng dụng chuẩn USB để thiết kế USB (bách khoa) 79 Trang
LV10-21620 Phân tích và hoàn thiện công tác quản lý dầu Diezel ở xí nghệp vật tư vận tải (bách khoa) 67 Trang
LV10-21621 Phân tích và đề xuất biện pháp hạ giá thành sản xuất sản phẩm của Công ty CP Nhựa – Bao bì Vinh (bách khoa) 74 Trang
LV10-21622 Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông và điện lực Hà Nội (bách khoa) 83 Trang
LV10-21623 Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Trường Thịnh (bách khoa) 73 Trang
LV10-21624 Phân tích tình hình tiêu thụ và đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ tại công ty May Phố Hiến (bách khoa) 74 Trang
LV10-21625 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty ô tô Vạn Toàn – một số giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ 67 Trang
LV10-21626 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại Tân á 70 Trang
LV10-21627 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Trúc Tâm 82 Trang
LV10-21628 Một số giải pháp nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC 45 Trang
LV10-21629 Quy trình nghiệp vụ xuất hàng hóa xăng dầu ở Xí Nghiệp xăng dầu K133 kho đỗ Xá cho ôtô xitéc 74 Trang
LV10-21630 thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng tại công ty tnhh sản xuất và thương mại bắc hoàn 49 Trang
LV10-21631 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty cổ phần cơ khí khuân mẫu Hà Nội 106 Trang
LV10-21632 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty TNHH Thương mại Nhật Hàn 94 Trang
LV10-21633 Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Quốc đạt 79 Trang
LV10-21634 Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hùng Dương 54 Trang
LV10-21635 Tình hình huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong công ty TNHH may TLC 54 Trang
LV10-21636 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật 97 Trang
LV10-21637 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ tại thị trường nội địa 60 Trang
LV10-21638 Thực Trạng Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Hansung Petro 59 Trang
LV10-21639 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai 146 Trang
LV10-21640 Công tác thu bảo hiểm xã hội ở BHXH quận Thanh Xuân - Hà Nội -Thực trạng và giải pháp 65 Trang
LV10-21641 Kế toán nguyên liệu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thuốc lá Thăng Long 59 Trang
LV10-21642 Tình hình triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long 62 Trang
LV10-21643 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty xây dựng công trình giao thông và thương mại Sinh 94 Trang
LV10-21644 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 61 Trang
LV10-21645 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện cơ Hải Phòng 89 Trang
LV10-21646 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng 80 Trang
LV10-21647 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa Hải Phòng 83 Trang
LV10-21648 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường An 81 Trang
LV10-21649 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng 71 Trang
LV10-21650 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 79 Trang
LV10-21651 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty CP thương mại Gia Trang 83 Trang
LV10-21652 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ vận tải Thái Hà 84 Trang
LV10-21653 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng 98 Trang
LV10-21654 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Bia Tây Âu 87 Trang
LV10-21655 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng 85 Trang
LV10-21656 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp Việt Hoàng 83 Trang
LV10-21657 giải pháp marketing - mix để gia tăng thị phần tại nhà máy bia đông nam á 60 Trang
LV10-21658 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Sơn Ca 71 Trang
LV10-21659 Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp 2A thuộc Công ty CP Vinatex đà Nẵng 67 Trang
LV10-21660 Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thọ Xuân 51 Trang
LV10-21661 Một số giải pháp thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc chăn nuôi và thuỷ sản Thăng Long 82 Trang
LV10-21662 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Tập đoàn kỹ thuật cao HPG 68 Trang
LV10-21663 Xây dựng chương trình quản lý thư viện 50 Trang
LV10-21664 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Thương Mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Long Biên 75 Trang
LV10-21665 Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH thương mại xuất khập khẩu Việt Hàn 94 Trang
LV10-21666 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh điện Biên 65 Trang
LV10-21667 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần giải pháp Công Nghệ UDIC 87 Trang
LV10-21668 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SDK Việt Nam 92 Trang
LV10-21669 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ phần Thương Mại Xây Lắp Công Nghiệp Thăng Long 93 Trang
LV10-21670 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty lắp máy và xây dựng Hà nội 81 Trang
LV10-21671 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Lilama và xây dựng Hà Nội 106 Trang
LV10-21672 Hoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện 128 Trang
LV10-21673 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665117 Trang
LV10-21674 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện lạnh Tân Long 106 Trang
LV10-21675 hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh in thương mại đức huy 118 Trang
LV10-21676 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP hạ tầng và xây dựng Phương Nam 76 Trang
LV10-21677 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh đào 93 Trang
LV10-21678 Nghiên cứu công tác tổ chức quản lý và kế hoạch tạ Công ty xây dựng và thương mại Minh Thịnh 58 Trang
LV10-21679 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần hóa chất Công Nghiệp và vật tư tổng hợp 99 Trang
LV10-21680 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần gia dụng Goldsun 66 Trang
LV10-21681 đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Trường Thành – Bộ Tư Lệnh Bđbiện pháp 55 Trang
LV10-21682 Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH đức Việt Hà Nội 100 Trang
LV10-21683 xây dựng hệ thông tin trợ giúp hoạt động thương mại ( Hỗ trợ bán hàng ) - được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 117 Trang
LV10-21684 Nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế 89 Trang
LV10-21685 Xây dựng chương trình quản lý học viên của trung tâm tin học và ngoại ngữ bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic (VB.6) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 44 Trang
LV10-21686 Hoàn thiện kiểm toán các khoản phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện 55 Trang
LV10-21687 đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình, thực trạng và giải pháp 54 Trang
LV10-21688 Tình hình huy động và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty TNHH xây dựng và thương mại đại Lộc 67 Trang
LV10-21689 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 55 Trang
LV10-21690 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà tây 82 Trang
LV10-21691 Một số giải pháp để bún, phở Hà Nội trở thành nét văn hoá ẩm thực đặc trưng của người Hà thành trong mắt du khách 78 Trang
LV10-21692 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu GP bank 100 Trang
LV10-21693 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Tiền lương và các khoản trích theo lương – Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín 113 Trang
LV10-21694 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 810 (102 Trang)
LV10-21695 Phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt 54 Trang
LV10-21696 Lợi nhuận và các pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty TNHH Nhà Nước một thành viên In Tiến Bộ 99 Trang
LV10-21697 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Khánh An 77 Trang
LV10-21698 Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Tín đạt 6 Trang
LV10-21699 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và dịch vụ Tràng Thi 78 Trang
LV10-21700 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển 68 Trang
LV10-21701 Tổ chức công tác kế toán Nguyên Vật liệu tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thái Hòa 90 Trang
LV10-21702 Tổ chức công tác kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật 130 Trang
LV10-21703 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông đà 6 (70 Trang)
LV10-21704 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty CP thương mại Nam Thăng Long 88 Trang
LV10-21705 Tổ chức công tác kế toán thành phẩm,bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà_Kotobuki 93 Trang
LV10-21706 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Vinh 50 Trang
LV10-21707 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Techcombank chi nhánh Thăng long 70 Trang
LV10-21708 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư thương Mại Việt Nam 65 Trang
LV10-21709 Nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 75 Trang
LV10-21710 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần quốc tế Nam Thành 94 Trang
LV10-21711 Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh ba đình – Hà NộI 78 Trang
LV10-21712 Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử - Xu hướng tất yếu. Thực trạng và giải pháp tại ngân hàng Tiên Phong Bank 138 Trang
LV10-21713 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 79 Trang
LV10-21714 Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông đà 53 Trang
LV10-21715 Quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2006- 2009. Thực trạng và các giải pháp 77 Trang
LV10-21716 Thực trạng hoạt động marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam 42 Trang
LV10-21717 Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 100 Trang
LV10-21718 Thực trạng hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tây Hà Nội 47 Trang
LV10-21719 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Xuân 98 Trang
LV10-21720 Hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Công nghệ Thanh Xuân 80 Trang
LV10-21721 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần á Châu 104 Trang
LV10-21722 Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ tư vấn niêm yết doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 65 Trang
LV10-21723 Giải pháp mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội 100 Trang
LV10-21724 phát triển chính sách sản phẩm than của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than – TKV sang thị trường Trung Quốc 34 Trang
LV10-21725 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh điện Biên 47 Trang
LV10-21726 Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc 87 Trang
LV10-21727 Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội 52 Trang
LV10-21728 hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 54 Trang
LV10-21729 Thực trạng quy chế trả lương tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn 62 Trang
LV10-21730 thực trạng trả lương, trả thưởng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trả lương, trả thưởng của công ty Cổ phần may Chiến Thắng 68 Trang
LV10-21731 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Xây dựng 51 Trang
LV10-21732 Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu Tư Và Thương Mại CSN 80 Trang
LV10-21733 hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại hợp tác xã song long 45 Trang
LV10-21734 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần điện tử Tin học Viễn thông 44 Trang
LV10-21735 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá nhân sự tại công ty cổ phần thương mại cầu giấy -siêu thị CTM Cầu giấy 47 Trang
LV10-21736 Kế toán chi phí xây dựng công trình 128C Trần Nhật Duật tại Công ty cổ phần Tư Vấn đầu Tư và Xây Dựng Hương Giang 76 Trang
LV10-21737 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP bao bì Xi Măng Bút Sơn 65 Trang
LV10-21738 Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Tecnoimport 89 Trang
LV10-21739 Hoạt động Marketing mix của công ty du lịch Tây nguyên thực trạng và giải pháp 37 Trang
LV10-21740 Thực trạng và xu hướng vận dụng các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu nhằm bảo vệ thị trường trong nước của việt nam 114 Trang
LV10-21741 Văn hoá doanh nghiệp của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hai Bà Trưng 98 Trang
LV10-21742 vị thế đồng đô la mỹ trong hệ thống tiền tệ thế giới và một số kiến nghị cho Việt Nam 79 Trang
LV10-21743 Giải pháp để thu hút và tận dụng năng lực của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam 124 Trang
LV10-21744 Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 86 Trang
LV10-21745 Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè của Công Ty Hà Mạnh 36 Trang
LV10-21746 sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 61 Trang
LV10-21747 Quản trị quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Quốc tế Châu Giang 66 Trang
LV10-21748 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Hoá chất - Bộ Công Thương 41 Trang
LV10-21749 Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng đại phát 45 Trang
LV10-21750 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất thương mại Trường Giang 74 Trang
LV10-21751 Biện pháp hoàn thiện marketing hoạt động dịch vụ tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hạ Long 86 Trang
LV10-21752 Hoàn thiện phân phối sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin đất Việt 71 Trang
LV10-21753 Xây dựng website trung tâm thẩm mỹ SPA 88 Trang
LV10-21754 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc (HHSSC) 89 Trang
LV10-21755 kế toán thuế ở Công ty TNHH đức Việt Hà Nội 114 Trang
LV10-21756 kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng hữu hào 70 Trang
LV10-21757 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Tây Hà Nội 87 Trang
LV10-21758 Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 43 Trang
LV10-21759 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển - Bưu điện thành phố Hà Nội 119 Trang
LV10-21760 hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hoà bình 49 Trang
LV10-21761 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển - Bưu điện thành phố Hà Nội 112 Trang
LV10-21762 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Vina Food1- Sơn La
LV10-21763 hoạt động kinh doanh của khách sạn Khăn Quàng đỏ 36 Trang
LV10-21764 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp bê tông thương phẩm chèm 1 thuộc công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 99 Trang
LV10-21765 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa 101 Trang
LV10-21766 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ocean hotel 73 Trang
LV10-21767 kế toán nguyên vật liệu, hàng hóa ở Công ty TNHH In và bao bì Bảo Tiến 103 Trang
LV10-21768 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng 97 Trang
LV10-21769 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại đội thép của công ty cổ phần xây dựng số 1 Vinaconex
LV10-21770 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH HTQ 85 Trang
LV10-21771 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thành Long 81 Trang
LV10-21772 Kế toán tập hợp chi phí xây lắp công trình nhà máy Canon 1A khu công nghiệp Thăng Long tại công ty Cổ Phần đầu Tư và Dịch vụ Thương (HAINCO.,JSC) 73 Trang
LV10-21773 Hoàn thiện quy trình thực hiện hiện hợp đồng nhập khẩu đồng hồ nước của Công ty Cổ phần Thiết bị ngành nước và Xâp dựng Hà Nội ở thị trường Pháp 40 Trang
LV10-21774 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thương Mại và phát triển công nghệ Gia Ngân 50 Trang
LV10-21775 quản trị quá trình đàm phán để ký kết hợp đồng nhập khẩu hoá chất từ thị trường trung quốc tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ niềm tin việt 60 Trang
LV10-21776 nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của công ty Cổ phần Sài Gòn 46 Trang
LV10-21777 hoàn thiện kế toán bán sản phẩm bánh tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư nhật anh 50 Trang
LV10-21778 Giải pháp Triển khai chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn 54 Trang
LV10-21779 Phân tích thống kê tiền lương của người lao động trong Công ty TNHH Phong Lâm 47 Trang
LV10-21780 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu 42 Trang
LV10-21781 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ hồng phát 88 Trang
LV10-21782 Hoàn thiện quy trình giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ hàng hoá TOP 42 Trang
LV10-21783 Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm rượu Núi Tản tại Công ty Cổ phần thực phẩm Sannam – Sannamfood 51 Trang
LV10-21784 Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá 72 Trang
LV10-21785 Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Mai Phương 65 Trang
LV10-21786 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần SaPa – Geleximco 75 Trang
LV10-21787 Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Việt Xanh 109 Trang
LV10-21788 một số giảI pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty tnhh chi nhánh liệm xuyên vina – dokyoung 57 Trang
LV10-21789 Công tác hướng dẫn du lịch tại Công ty Cổ Phần Du Lịch và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thiên Cường 44 Trang
LV10-21790 Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP truyền thông SARA 58 Trang
LV10-21791 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho nguời lao động tại Công ty Cổ Phần và đầu Tư Xây Dựng Nhà Hà Nội số 35 63 Trang
LV10-21792 Tình hình huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu Phú Diễn 59 Trang
LV10-21793 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Quang-Thực trạng và giải pháp 75 Trang
LV10-21794 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH 4P (82 Trang)
LV10-21795 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần và Xây Dựng Công Trình 78 Trang
LV10-21796 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Quan trắc môi trường 52 Trang
LV10-21797 Kế toán thành phẩm- bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại tam sơn 55 Trang
LV10-21798 Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị điện Hưng Phát 69 Trang
LV10-21799 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần NAJIMEX 45 Trang
LV10-21800 kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH thương mại tam sơn 69 Trang
LV10-21801 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội của quận đống đa 55 Trang
LV10-21802 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Thực phẩm Và Dịch Vụ Phú Gia 78 Trang
LV10-21803 Công tác hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng 110 Trang
LV10-21804 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xuất nhập khẩu đa quốc gia Antra 65 Trang
LV10-21805 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH một thành viên 45 – Tổng công ty đông Bắc 71 Trang
LV10-21806 Tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân tại Công ty khách sạn Du Lịch Kim Liên 82 Trang
LV10-21807 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam á - Chi nhánh Hà Nội 93 Trang
LV10-21808 Giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam- thực trạng và những vấn đề nảy sinh 100 Trang
LV10-21809 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hang Thương Mai Cô Phân Sai Gon 60 Trang
LV10-21810 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp MINH QUANG 57 Trang
LV10-21811 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH dịch vụ & Truyền thông Hà Phương 58 Trang
LV10-21812 Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp xuất nhập khẩu Phú Diễn 63 Trang
LV10-21813 Quản trị tài chính khoản phải thu trong hoạt động xuất khẩu tại công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam 53 Trang
LV10-21814 Giải pháp hoàn thiện huy động vốn tại các NHTM thuộc khu vực tỉnh Nghệ An 67 Trang
LV10-21815 Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận – Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả - Lập báo cáo kế toán tại công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín 108 Trang
LV10-21816 Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 68 Trang
LV10-21817 Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH một thành viên XNK tổng hợp Hà Tây 127 Trang
LV10-21818 hạch toán tiền lương và Các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hỗ trợ đầu tư hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ (mở) 78 Trang
LV10-21819 Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà & Xây dựng Hải Dương (mở) 99 Trang
LV10-21820 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Mỹ Thuật Hoàng Gia (mở) 83 Trang
LV10-21821 Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động Marketing trực tuyến của chuỗi khách sạn Hanoi Elegance (mở) 91 Trang
LV10-21822 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh taị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Quốc tế Việt á (mở) 78 Trang
LV10-21823 Nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế Vinatour (mở) 74 Trang
LV10-21824 quản lý thư viện (mở) 75 Trang
LV10-21825 Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mở) 80 Trang
LV10-21826 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Phúc Tiến (mở) 98 Trang
LV10-21827 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc (mở) 125 Trang
LV10-21828 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp của cụng ty Cổ phần Hạ tầng và xây dựng Phương Nam (mở) 70 Trang
LV10-21829 Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh ba đình Hà Nội (mở) 81 Trang
LV10-21830 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH thương mại và công nghệ Mỹ Việt (mở) 133 Trang
LV10-21831 Biện pháp phát triển xuất khẩu của Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (mở) 60 Trang
LV10-21832 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực khu du lịch ở Việt Nam 73 Trang
LV10-21833 chuyển đổi mô hình hoạt động ở công ty xây dựng lũng lô định hướng và giải pháp thực hiện 79 Trang
LV10-21834 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất giấy và bao bì Phương đông 77 Trang
LV10-21835 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty TNHH xây dựng D và thị trường 70 Trang
LV10-21836 Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh in thương mại thuận phát 100 Trang
LV10-21837 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng 19/08 (98 Trang)
LV10-21838 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông đà 11 - Thăng Long Xí nghiệp Xây Dựng và Sản Xuất Vật Liệu 119 Trang
LV10-21839 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Sản xuất và thương mại Việt Mỹ 75 Trang
LV10-21840 đảng lãnh đạo công cuộc khôi phục nông nghiệp miền Bắc từ 1954 – 1957 (61 Trang)
LV10-21841 những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 131 Trang
LV10-21842 đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thức hiện chính sách xóa đói giảm nghèo (1996 – 2005) 65 Trang
LV10-21843 Vai trò của Nhà nước đối với công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay 67 Trang
LV10-21844 Chất lượng bí thư đảng uỷ xã ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay 101 Trang
LV10-21845 đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở nước ta từ năm 1986 đến nay 75 Trang
LV10-21846 mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong kỷ nguyên toàn cầu hóa 90 Trang
LV10-21847 Nâng cao chất lượng nguồn lao động ở huyện đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay 677 Trang
LV10-21848 Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hiện nay - Thực trạng và giải pháp 80 Trang
LV10-21849 đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 1997-2007 (73 Trang)
LV10-21850 Phong trào cánh tả ở Mỹ latinh. Thực trạng và triển vọng 75 Trang
LV10-21851 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và sự vận dụng của đảng ta hiện nay 72 Trang
LV10-21852 Giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2009 (71 Trang)
LV10-21853 đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đổi mới kinh tế trong thời kỳ 1986 – 1996 (63 Trang)
LV10-21854 đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác dân vận (1996-2007) 55 Trang
LV10-21855 đảng bộ thành phố Hà nội lãnh đạo xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996–2007) 73 Trang
LV10-21856 hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH liên doanh T&T – baercheng 98 Trang
LV10-21857 Vấn đề nhân quyền trong quan hệ Việt- Mỹ từ 1995 đến nay 80 Trang
LV10-21858 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo vào điều kiện ở Tây Nguyên hiện nay 81 Trang
LV10-21859 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội dân sự và việc vận dụng vào xây dựng XHDS ở Việt Nam hiện nay 62 Trang
LV10-21860 Thực trạng hoạt động và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội ở nông thôn Bắc Trung Bộ 80 Trang
LV10-21861 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay 64 Trang
LV10-21862 Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên huyện Kiến Xương, Thái Bình hiện nay 64 Trang
LV10-21863 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng của đảng trong thời kỳ đổi mới 95 Trang
LV10-21864 đặc điểm chính trị khu vực Trung đông và tác động của nó đến nền chính trị thế giới sau chiến tranh lạnh (qua cuộc xung đột ảrập - Israen) 75 Trang
LV10-21865 Nâng cao chất lượng nguồn lao động ở huyện đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
LV10-21866 Tìm hiểu công tác quản lý hoạt động xuất bản ở tỉnh vĩnh phúc trong 3 năm (2005-2008) 58 Trang
LV10-21867 Công tác vận động giai cấp nông dân của đảng bộ thành phố đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 64 Trang
LV10-21868 đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1996 – 2007 83 Trang
LV10-21869 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo cách mạng và sự vận dụng của đảng ta trong xây dựng đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới 91 Trang
LV10-21870 Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo ở thành phố đà Năng hiện nay: thực trạng và giải pháp 70 Trang
LV10-21871 Công tác biên tập bộ sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 12 theo chương trình chuẩn Quốc gia tại Nhà xuất bản Giáo dục – Hà Nội 68 Trang
LV10-21872 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và sự vận dụng của đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc 82 Trang
LV10-21873 đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị thời kỳ đổi mới (1986 - 1996) 65 Trang
LV10-21874 đường lối văn hóa của đảng trong thời kỳ đổi mới 90 Trang
LV10-21875 đảng lãnh đạo công cuộc khôi phục nông nghiệp miền Bắc từ 1954 – 1957 (54 Trang)
LV10-21876 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết vào việc xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện hiện nay 78 Trang
LV10-21877 Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã ở tỉnh Kiên Giang hiện nay107 Trang
LV10-21878 Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tôn giáo ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp 57 Trang
LV10-21879 Chính sách ruộng đất của đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới từ 1986 – 1991 (53 Trang)
LV10-21880 Bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay- thực trạng và giải pháp 59 Trang
LV10-21881 Tìm hiểu công tác biên tập - xuất bản bộ truyện giả tưởng thiếu nhi “Thần đồng” ở nhà xuất bản Kim đồng 56 Trang
LV10-21882 Công tác vận động thanh niên của đảng bộ thành phố đồng Hới - tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay 69 Trang
LV10-21883 Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đối với mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay 63 Trang
LV10-21884 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam_VPBank 83 Trang
LV10-21885 Xây dựng chính sách giá cho các sản phẩm du lịch tại công ty TNHH đầu tư và du lịch Sao Việt
LV10-21886 Các giải pháp marketing quan hệ nhằm tăng sự gắn bó của khách hàng tại công ty TNHH đầu tư và Du lịch Sao Việt 78 Trang
LV10-21887 Xây dựng sản phẩm bán buôn tại công ty TNHH đầu tư và Du lịch Sao Việt 79 Trang
LV10-21888 phát triển du lịch nội địa ở công ty du lịch quốc tế ITC 81 Trang
LV10-21889 Xây dựng chiến lược xúc tiến bán của công ty TNHH đầu tư & Du lịch SaoViệt cho thị trường khách là người Việt đi du lịch Trung Quốc 90 Trang
LV10-21890 Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến ( Inbound) tại công ty Du lịch Quốc tế ITC Hà Nội 84 Trang
LV10-21891 Nâng cao Chất Lượng đội Ngũ Hướng Dẫn Viên Của Công Ty Tổ Chức Dịch Vụ Quốc Tế Hà Nội 64 Trang
LV10-21892 Một số giải pháp thu hút khách du lịch tại nhà nghỉ Trung Ương Tuần Châu 71 Trang
LV10-21893 Hoàn thiện hoạt động bán hàng trực tuyến tại khách sạn Hồng Ngọc 67 Trang
LV10-21894 Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại khách sạn Công đoàn Quảng Bá 82 Trang
LV10-21895 Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực tại Nhà nghỉ Tuần Châu 96 Trang
LV10-21896 Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Pháp tại khu du lịch Tam Cốc Bích động 86 Trang
LV10-21897 Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách là cán bộ giảng viên các trường đại học cho chương trình du lịch ra nước ngoài (oubound) của công ty TNHH đầu tư và Du lịch Sao Việt 60 Trang
LV10-21898 Xây dựng chiến lược sản phẩm MICE- Nghiên cứu tình huống tại công TNHH Liên Hiệp Nguyễn Lê74 Trang
LV10-21899 Thương mại điện tử trong hoạt động nhận đặt buồng ứng dụng thực tế tại khu nhà nghỉ trung ương Tuần Châu 55 Trang
LV10-21900 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc – Nghiên cứu tình huống khách sạn Công đoàn Việt Nam 98 Trang
LV10-21901 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch và khách sạn Việt Nam 100 Trang
LV10-21902 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh trong kinh doanh khách sạn Kim Liên 1 thuộc công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 106 Trang
LV10-21903 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khách sạn Thắng Lợi 61 Trang
LV10-21904 Những giải pháp Marketing nhằm tăng cường thu hút khách cho nhà hàng Green Wave Restaurant của khách sạn Hà Nội thuộc công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel 84 Trang
LV10-21905 Phát triển hình thức du lịch khuyến thưởng của công ty du lịch quốc tế - ITC 68 Trang
LV10-21906 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ trực tiếp tại các nhà hàng Hoa Sen của công ty cổ phần du lịch Kim Liên 103 Trang
LV10-21907 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào tối ưu hóa hoạt động bán hàng qua mạng tại Công ty lữ hành Hương Giang – Hà Nội 65 Trang
LV10-21908 Lập kế hoạch marketing cho Trung tâm Du lịch Dân Chủ thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân Chủ (từ tháng 6/2009 đến hết tháng 6/2010) 70 Trang
LV10-21909 Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch & Xây dựng Nam Thanh 72 Trang
LV10-21910 Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc 81 Trang
LV10-21911 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn Hà Nội 99 Trang
LV10-21912 Giải pháp nhằm thu hút khách ở nhà hàng Hoa Sen 6 của công ty cổ phần du lịch Kim Liên 61 Trang
LV10-21913 Nghiên cứu đặc điểm tiêu dùng và các giải pháp thu hút khách du lịch Nhật Bản tới công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel chi nhánh Hà Nội 94 Trang
LV10-21914 áp dụng mô hình năm khoảng cách vào việc đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty cổ phần du lịch Kim Liên nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện 91 Trang
LV10-21915 Hoàn thiện chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Công đoàn Việt Nam 70 Trang
LV10-21916 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Công đoàn Việt Nam 74 Trang
LV10-21917 áp dụng marketing nội bộ nhằm làm nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn Bảo Sơn 85 Trang
LV10-21918 Một số giải pháp thu hút khách vãng lai tới nhà hàng của khách sạn Hoà Bình 104 Trang
LV10-21919 Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu thị trường học sinh của công ty du lịch vạn xuân 57 Trang
LV10-21920 Thực trạng đặc điểm nguồn khách và giải pháp nhằm thu hút khách của khách sạn Hà Nội 79 Trang
LV10-21921 Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam 61 Trang
LV10-21922 giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn điện lực Hà Nội 79 Trang
LV10-21923 đề xuất các giải pháp phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng cho Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch ANZ 71 Trang
LV10-21924 Một số giải pháp phát triển thị trường khách của khách sạn Hoàng Ngọc 63 Trang
LV10-21925 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thiên Minh 106 Trang
LV10-21926 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Hoà Phát 58 Trang
LV10-21927 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quảng cáo IT 64 Trang
LV10-21928 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần xây dựng & Tư vấn quản lý dự án Hà Nội 55 Trang
LV10-21929 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Vật tư thiết bị điện Thăng Long 99 Trang
LV10-21930 Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 (82 Trang)
LV10-21931 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118 (136 Trang)
LV10-21932 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Quý Hưng 86 Trang
LV10-21933 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Liên Doanh đá Mài Việt Trung 66 Trang
LV10-21934 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại Hậu Phương 90 Trang
LV10-21935 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH dịch vụ và thương mại đức Anh 107 Trang
LV10-21936 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đào tạo công nghệ và kinh tế quốc tế 84 Trang
LV10-21937 Hoàn thiện kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại quốc tế Thiên Minh 102 Trang
LV10-21938 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ại công ty cổ phần hợp tác thương mại DTC Hà Nội 70 Trang
LV10-21939 Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty Thi công cơ giới và lắp máy coma 1 (97 Trang)
LV10-21940 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH PT Công nghệ đức Bách 80 Trang
LV10-21941 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Hồng linh 83 Trang
LV10-21942 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thiên Minh 82 Trang
LV10-21943 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Vinaconex 92 Trang
LV10-21944 Kế toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Phát Triển & Thương mại Việt Quang 83 Trang
LV10-21945 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Miền đất Mới
LV10-21946 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Siêu Việt 72 Trang
LV10-21947 Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ phòng ngủ tại công ty TNHH dịch vụ khách sạn Việt Thành 63 Trang
LV10-21948 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Chính 71 Trang
LV10-21949 kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Craft 62 Trang
LV10-21950 Dự án quy hoạch khu ký túc xá sinh viên SIVIKI 64 Trang
LV10-21951 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế A Châu 64 Trang
LV10-21952 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty cổ phần xây dựng và Cơ điện Việt Nam 79 Trang
LV10-21953 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông đà 25 – Thanh Hoá 75 Trang
LV10-21954 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông đà 1.01 (53 Trang)
LV10-21955 phân tích môi trường kinh doanh của công ty tnhh vệ sinh công nghiệp nhà sạch Việt Nam và định hướng chiến lược 87 Trang
LV10-21956 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt Hà Nam 70 Trang
LV10-21957 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị hoà phát 61 Trang
LV10-21958 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 482 (73 Trang)
LV10-21959 Nâng cao khả năng tiếp các cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 52 Trang
LV10-21960 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Vina Quốc Tế vận chuyển Hoàng đế 70 Trang
LV10-21961 Một số giải pháp nhằm mở rộng nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ đô 53 Trang
LV10-21962 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long - Thực trạng và giải pháp 49 Trang
LV10-21963 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng và thương mại đại Thành 79 Trang
LV10-21964 kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần lilama 69-1 (69 Trang)
LV10-21965 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương Mại và Sản Xuất Vạn Xuân 54 Trang
LV10-21966 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hùng Hạnh 64 Trang
LV10-21967 Hoàn thiện quy trình thanh toán và mô hình giao dịch một cửa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trung Yên 42 Trang
LV10-21968 Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty TNHH Xây Dựng Thái Bình Dương 72 Trang
LV10-21969 Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Sông đà 10 (72 Trang)
LV10-21970 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xe tải nặng Hà Nội 59 Trang
LV10-21971 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH điện tử viễn thông I 68 Trang

GIỚI THIỆU MỘT SỐ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ
THS-A46861 Lao động nữnông thôn Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 122 TRANG
THS-A46862 Thương mại điện tử và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam 135 trang
THS-A46863 một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam 111trang
THS-A46864 Giải pháp tăng cường huy động vốn và nâng cao hiệu quả sự dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển Kinh tế ở Hà Nội trong thời gian tới
THS-A46865 Tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
THS-A46866 phân tích đánh giá thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương xây dựng quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút FDI ở tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (93 trang)
THS-A46867 Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (138 trang)
THS-A46868 Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
THS-A46869 Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội
THS-A46870 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - VPBank
THS-A46871 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
THS-A46873 Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây
THS-A46874 Nghiên cứu phân bổ tối ưu bộ chuyển đổi bước sóng trong mạng AON
THS-A46875 Ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu Á
THS-A46877 Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng Khoán việt nam (155 trang)
THS-A46878 Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam (99 trang)
THS-A46879 Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi xuất tại việt nam exeimbank (84 trang)
THS-A46880 Tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành thép Việt Nam (108 trang )
THS-A46881 Rủi ro tín dụng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước (81 trang)
THS-A46882 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội (111 trang)
THS-A46883 Giảm nghèo tại các huyện ngoại thành hà nội trong quá trình đô thị hóa (132 trang)
THS-A46884 Đánh giá hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp sang phát triển các khu công nghiệp (115 trang)
THS-A46885 Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần May10- Garco10 (137 trang)
LA-46886 Phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ 265 trang)
LA-46887 Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam (luận án tiến sĩ 210 trang)
THS-A46888 Phát triển nguồn nhân lực vừa và nhỏ tại thành phố cần thơ đến năm 2020 (128 trang)
THS-A46889 Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân lý lý hóa (luận văn thạc sĩ hóa học chuyên ngành hóa phân tích 155 trang)
THS-A46890 Phân tích chiến lược kinh doanh cho tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC (Tập đoàn truyền thông đa phương tiện vtc – phân tích và đánh giá chất lượng doanh nghiệp 59 trang)
THS-A46891 Ước lượng sức sinh lợi của giáo dục việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế 115 trang)
THS-A46892 Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (chuyên ngành kinh tế tài chính ngân hàng 79 trang)
THS-A46893 một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu việt nam 120 trang
THS-A46894 Tỷ giá hối đoái thựccán cân thượng mại của việt nam 139 trang
THS-A46931
Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam 90 trang
THS-A46932
THS-A46933
Định hướng chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm đến năm 2010 (69 trang)
THS-A46934
Quản lý và phát triển LSNG tại Khu BTTN và DT Vĩnh Cửu dựa vào người dân tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (41 trang)
THS-A46935
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long 89 Trang
THS-A46936
Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam 89 trang
THS-A46937
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu trong quá trình hội nhập quốc tế 103 trang
THS-A46938
Kế toán quản trị trong doang nghiệp dược phẩm (95 trang)
THS-A46939
Định hướng chiến lược phát triển Công ty Gạch Đồng Tâm đến năm 2010 (69 trang)
THS-A46940
Nghiên cứu khả thi dự án thành lập nhà máy đại tu và nâng cấp tự động hóa máy may công nghiệp tai Tp.HCM (87 trang)
THS-A46941
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh
THS-A46942
Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp sau khi thực hiện ISO 9000
THS-A46943
Phát hiện và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
THS-A46944
Nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng nhà máy sấy nông sản
THS-A46945
Chiến lược kinh doanh thích hợp cho công ty Điện thoại Đông Thành phố( TP HCM) từ năm 2004 đến năm 2010
THS-A46946
THS-A46947
Nghiên cứu hành vi khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty Tam Trần 92 trang
THS-A46948
Nhận thức người tiêu dùng và một số yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng thảo dược TPHCM 80 trang
THS-A46949
Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm vườn quốc gia tam đảo thuộc huyện đại từ tỉnh thái nguyên 131trang
THS-A46950
Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam
THS-A46951
Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện định hóa tỉnh thái nguyên  (148trang)
THS-A46952
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (122 trang)
THS-A46953
Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam (89 trang)
THS-A46954
Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực hiện VAS17 trong bối cảnh hội nhập toàn cầu) 70 trang
THS-A46955
Hoàn thiện xếp hạng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (127 trang)
THS-A46956
Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của công ty Sông Gianh ở khu vực miền Trung 127 trang
THS-A46957
Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (209 trang)
THS-A46958
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế (110 trang)
THS-A46959
Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam (93 trang)
THS-A46960
THS-A46961
Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí
THS-A46963
Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí ()
THS-A46964
Nghiên cứu mô hình đánh giá sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động tại Việt nam
THS-A46965
định hướng chiến lược kinh doanh của công ty sony việt nam đến năm 2015 ( dự kiến 2020 )
THS-A46966
Hoàn thiện xếp hạng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 127 trang
THS-A46967
Vận dụng phân tích chi phí để ra quyết định ngắn hạn tại công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ và xuất nhập khẩu 119 trang
THS-A46968
Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông thạch hãn tỉnh quảng trị 108 trang
THS-A46969
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên 148 trang
THS-A46970
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 41 TRANG
THS-A46971
Những nghiên cứu phát triển của EDI (109 trang)
THS-A46972
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng của Nhà máy nước khoáng Cosevco Bang - Quảng Bình 119 trang
THS-A46973
Hoàn thiện hệ thống phân phối phân hữu cơ sinh học của công ty sông Gianh khu vực miền trung Hoàn thiện hệ thống phân phối phân hữu cơ sinh học của công ty sông Gianh khu vực miền trung 119 trang
THS-A46974
Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại Khách sạn Sài Gòn Morin (142 trang)
THS-A46975
Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại Đông Thành phố hồ chí minh giai đoanh 2004 - 2010
dean001
Buổi diễn thuyết  quốc tế về marketing "Marketing mới cho thời đại mới" của Philip kotler
DA-Y1
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược – Đồ án dài 38 trang
THS-A46976
Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của vietinbank tiên sơn và đề xuất (49 trang)
THS-A46977
Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của hacinco và đề xuất đến năm 2015 (42 trang)
THS-A46978
Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo hiểm BIDV kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 42 trang
THS-A46979
Phân tích và đánh giá Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Mai Động 44trang
THS-A46980
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông quảng bình 32 trang
THS-A46981
THS-A46982
Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương 34 trang
THS-A46983
đánh giá và đề xuất chiến lược phát triển của tập đoàn hòa phát giai đoạn 2007-2012 (68 trang)
THS-A46984
Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược 74 trang
THS-A46985
đánh giá chiến lược hiện tại của công ty cp thương mại đạt thành theo mô hình delta và bản đồ chiến lược 38 trang
THAM KHẢO ĐỀ TÀI THÊM TẠI MỘT SỐ ĐỊA CHỈ WEBSITE DƯỚI ĐÂY
LUẬN VĂN.VN - LUAN VAN.VN
LUẬN VĂN.NET - LUANVAN.NET
LUẬN VĂN.ORG - LUAN VAN.ORG
LUẬN VĂN.COM.VN - LUAN VAN.COM.VN
LUẬN VĂN MẪU.COM - LUAN VAN MAU.COM
LUẬN VĂN MẪU.NET - LUAN VAN MAU.NET
LUẬN VĂN KINH TẾ.COM - LUAN VAN KINH TE.COM
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP.NET - LUAN VAN TOT NGHIEP.NET
LUẬN VĂN VIỆT.NET - LUAN VAN VIET.NET
TÌM LUẬN VĂN.NET - TIM LUAN VAN.NET
MẪU LUẬN VĂN.COM - MAULUANVAN.COM
MẪU LUẬN VĂN.NET - MAULUANVAN.NET
LUẬN VĂN CAO HỌC.COM - LUAN VAN CAO HOC.COM
LUẬN VĂN CAO HỌC.NET - LUAN VAN CAO HOC.NET
LUẬN VĂN THẠC SĨ.COM - LUAN VAN THAC SI.COM
LUẬN VĂN THẠC SĨ.NET - LUAN VAN THAC SI.NET
THƯ VIỆN LUẬN VĂN.NET - THU VIEN LUAN VAN.NET
CHỢ LUẬN VĂN.NET - CHO LUAN VAN.NET
liên hệ
Hotline: 09.48.48.53.53
Email: luanvan.net@gmail.com
yahoochat: maidongtk
yahoochat: luanvannet
skychat: luanvannet