Tìm kiếm

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Câu chuyện sản phẩm và cuộc chiến giành thị phần

Câu chuyện sản phẩm và cuộc chiến giành thị phần


Để bán được nhiều hàng hóa, người bán hàng phải khẳng định được đặc tính ưu việt của sản phẩm và chuyển tải thông điệp này tới khách hàng. Nhưng có đến 90% sản phẩm cùng loại trên thị trường được sản xuất từ một nguồn nguyên liệu, theo công nghệ chuẩn và trên thực tế là không có sự khác biệt nào. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng phân biệt được tính ưu việt của sản phẩm? Quảng cáo thật nhiều trên các phương tiện truyền thông ư? Nhiều doanh nghiệp có khả năng làm được việc này. Giảm giá sản phẩm chăng? Các doanh nghiệp tuyên chiến với cuộc chiến giá cả thường buộc phải tạm thời quên đi nguồn lợi nhuận của mình. “Câu chuyện sản phẩm” chính là một trong những “chiêu” giúp doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận