Tìm kiếm

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Những cuộc chinh phạt của Alexandros đại đế

Những cuộc chinh phạt của Alexandros đại đế
Đế quốc Ba Tư rộng lớn, dưới thời "Vua của các vị vua" Darius III nhà Achaemenes, và sau đó chống nhau với các vị thủ lĩnh địa phương và các lãnh chúa xa tới tận phía Đông miền Punjab , Ấn Độ. Alexandros Đại Đế là một trong những vị thống soái vinh quang nhất mọi thời đại và được cho là bất khả chiến bại trên trận tiền. Cho tới khi ông qua đời, ông đã chinh phục hầu hết cả thế giới theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại.